Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Uprava za zaštitu zdravlja bilja u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i nadležnim fitosanitarnim inspekcijama entiteta i Brčko distrikta BiH provela monitoring „Pojačana kontrola drvenog materijala za pakovanje“.

Na osnovu rezultata monitoringa, provedenog na graničnim prelazima Orašje, Rača, Izačić i Gradiška, vidljivo je da veliki broj pošiljki nije u skladu sa pravnim propisima.

Slijedom gore navedenog obavještavamo da će se u narednom periodu vršiti stalna kontrola drvenog materijala za pakovanje od strane fitosanitarne inspekcije i carinske službe, te da se od uvoznika očekuje da drveni materijal za pakovanje bude u skladu sa Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, br. 60/12 i 28/13), odnosno da bude propisno tretiran i označen.

Detaljnije o kontroli možete pronaći ovdje.