Direktor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine je 30.12.2020. godine donio Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave, koje je dostavljeno svim carinskim ispostavama, a radi se o dopuni Šifarnika sa šiframa za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja koji su prilažu pri izvozu ili uvozu robe dvojne namjene, kao i za Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, koju je neophodno priložiti kod određenih carinskih postupaka pri uvozu i izvozu. Uputstvo je stupilo na snagu i primjenjuje se od 01.01.2021. godine.

Međutim, od 01.01.2021. godine, po osnovu ovog Uputstva su počeli da se javljaju problemi za bosanskohercegovačke izvoznike i uvoznike, jer su im carinski organi tražili Potvrdu VTK/STK BiH za robu dvojne namjene.

O ovom problemu VTK/STK BiH je obavijestila Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, te su dana 05. januara 2020. godine dana svi regionalni centri dobili dopis sa pojašnjenjem navedenog Uputstva, što će nadamo se rezultirati rješavanjem problema nastalog pogrešnim tumačenjem propisa.

Pojašnjenje dostavljeno svim carinarnicama na teritoriji BiH možete pročitati ovdje.