Obavijest VTK/STK BiH- EUR 1 certifikat iz Turske

Na osnovu akta Ministarstva trgovine Republike Turske, u kojem je obrazloženo da od 01.jula 2020. godine njihov EUR-1 cartifikat neće imati potpis organa koji je izdao EUR-1 cartifikat, te da se validnost tog EUR-1 cartifikata može provjeriti ili na osnovu otisnutog QR koda ili na osnovu pristupa službenoj web stranici Ministarstva trgovine Republike Turske korištenjem jedinstvenog linka upisanog u svakom EUR-1 cartifikatu uzdužno sa lijeve strane, kao i na osnovu akta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dala je upute svim carinskim ispostavama o ovim promjenama na EUR-1 certifikatu iz Turske.

U otklanjanju nastalih zastoja i početnih nedoumica nadležnih organa u Bosni i Herecegovini pri postupanju i prihvatanju tako izdatog EUR-1 certifikata proaktivno djelovanje je imala i Vanjskotrgovinska komore Bosne i Hercegovine, koja nastoji biti pokretač digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, spremna da preuzme ulogu izdavaoca EUR 1 certifikata i drugih dokumenata u Bosni i Hercegovini na sličan i odgovoran način, korištenjem savremenih i potpuno sigurnih elektronskih modela i alata.