Obavijest za članice- VTK/STK BiH besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili

 

 

Vis Maior potvrda je dokument – ovjera, koja služi da se zbog objektivnih razloga (vremenske nepogode, redukcije energenata, zemljotres, itd.), privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa.

Ova potvrda koju izdaje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine omogućava tvrtki da svojim poslovnim partnerima u inozemstvu dokaže nemogućnost poštivanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga – odnosno iz razloga na koje ona nije mogla uticati i koje nije mogla predvidjeti (u ovom slučaju pandemija uzrokovana virusom COVID 19).

Napomena:
– Potvrdu nije potrebno pribavljati za poslovne ugovore koji su sklopljeni u BiH i vrijede samo na teritoriju BiH, jer je Vijeće ministara svojom odlukom br. 15/20 od 17.03.2020. proglasilo stanje Prirodne ili druge nesreće na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Da bi VTK BiH izdala ovakvu Potvrdu o višoj sili, potrebno je:

1. Dostaviti pisani zahtjev na memorandumu kompanije. U zahtjevu se moraju navesti: konkretni podaci o usluzi/proizvodu koji nije mogao biti realiziran radi „više sile“, broj ugovora na koji se odnosi nemogućnost ispunjenja obaveza, naziv robe koja je trebala biti isporučena, rok isporuke i područje/mjesto na kojoj se dogodila „viša sila“.
2. Potvrdu iz točke 1. ovog uputstva ovjerava potpisom i pečatom ovlaštena osoba u Sektoru za javna dokumenta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (čiji je potpis deponovan kod nadležnih organa).

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O VISOJ SILI

Share This