Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da je Vlada Federacije BiH, u cilju usklađivanja postupanja inspekcijskih organa entiteta i Brčko Distrikta pri izvozu drvni sortimenata iz Bosne i Hercegovine, kao i olakšanja poslovanja privrednicima i smanjenja parafiskalnih nameta donijela:

– Odluku o izmjeni odluke o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu  (Službene novine Federacije BiH 45/20) kojom se ukida obaveza kontrole kvaliteta pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta od strane ovlaštenih poduzeća, i

–  Odluku o izmjeni odluke o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju poduzeća koja je ovlastilo Federalno ministarstvo trgovine  (Službene novine Federacije BiH 45/29) ,kojom se ukida obaveza kontrole kvaliteta pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta od strane ovlaštenih poduzeća.

Navedene odluke su stupile na snagu 09.07.2020. godine i od tog dana se pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta ne vrši kontrola kvaliteta