Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da je, na osnovu Odluke upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH broj:01-2-1851-7/14, pomjeren termin javnog otvaranja zahtjeva za usklađivanje redova vožnje, koje su prijevoznici dostavili Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Javno otvaranje zahtjeva po odluci Upravnog odbora treba da se održi 02.02.2015.godine.

Pomjeranje datuma otvaranja zahtjeva proizašlo je iz potrebe da se prvo riješe zahtjevi za usklađivanje redova vožnji podneseni prije stupanja na snagu Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj: 77/14). Dana 27.11.2014.godine Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavilo je Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ranije podnesene zahtjeve za usklađivanje međunarodnih redova vožnje, sa naznakom za prioritetno rješavanje istih, što je imalo za posljedicu donošenje ovakve odluke.

O daljnjem postupanju prijevoznici će biti blagovremeno obaviješteni.