Obavijest: Novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi.

Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi stupa na snagu 08.02.2023. godine i od tog dana zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi zahtjev za izdavanje novog odobrenja za navedeni pojednostavljeni postupak, na obrascu- Zahtjev za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni carinski postupak po računu.

Zahjtev, sa potrebnom dokumentacijom i uplatom propisane administrativne takse, podnosi se Sektoru za carine (upravni postupak po podnijetom zahtjevu vodi Odsjek za pojednostavljene carinske postupke i AEO) u Glavnoj kancelariji Uprave za indirektno oporezivanje, Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka.

Podsjećamo, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH”, broj 6/23) stupila je na snagu da 04.02.2023. godine. Tom odlukom omogućeno je korištenje pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi. Radi sprovođenja navedene odluke, Uprava za indirektno oporeziavnje donijela je novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, broj: 01-02-2-217-7/23 od 07.02.2023. godine, kojim su uređena pitanja u vezi procedure odobravanja pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, sprovođenja tog postupka, podnošenje dopunske carinske deklaracije, te druga pitanja u vezi navedenog pojednostavljenog postupka.