Obavijest Nacionalnog uduženja privrednih komora Italije

 

 

Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu obavijestila je da je Nacionalno uduženje privrednih komora Republike Italije (UNIONCAMERE), saopštilo da će u svrhu suzbijanja širenja virusa COVID-19, kao i praćenja mjera koje je uvela Vlada Republike Italije, privredne komore u Italiji izdavati uvjerenja o porijeklu, kao i dokumenta za inostranstvo, elektronskim putem i da će se navedena dokumenta moći odštampati u sjedištima firmi, koje su podnosioci zahtjeva.

Share This