Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić primio je u posjetu Bhakavat Tanskul, novoimenovanog ambasadora Kraljevine Tajland za Bosnu i Hercegovinu.

U uvodnom dijelu sastanka, predsjednik Egrlić je novoimenovanom ambasadoru čestitao na imenovanju i zahvalio na posjeti Komori, asocijaciji privrednika sa teritorija cijele Bosne i Hercegovine.
U nastavku, ambasadoru je predstavio aktivnosti Komore, te ukazao na potencijale privrede Bosne i Hercegovine. Također, predsjednik je prezentirao i aktualne pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene BiH – Tajland sa ciljem za unapređenje poslovne saradnje.

Ambasador Tanskul se zahvalilo predsjedniku Egrliću na prijemu, dostavljenim informacijama, te je posebno istakao zahvalnost na ponuđenoj saradnji za koju smatra da može značajno doprinijeti uspješnijoj realizaciji predstojećih planova.