Novi broj Infokoma

 

 

Na kraju 2022. možemo reći da je ovo bila zaista izazovna godina za poslovnu zajednicu. Krajem februara desila se ukrajinsko-ruska kriza koja je dovela do problema u poremećaju snabdijevanja, prvenstveno energentima i repromaterijalima, da bi zatim došlo do inflacije koja se prelila i na Bosnu i Hercegovinu, neizostavno, kao na dio tržišta, prije svega Evropske unije s kojom imamo najbolju saradnju. Ipak, ako posmatramo spoljnotrgovinsku razmjenu, možemo ocijeniti da smo ostali na nivou bilansa iz prethodne godine.

Iako je naredna poslovna godina veoma neizvjesna, s obzirom na globalnu krizu i inflaciju, Komora je pripremila vrlo ambiciozan Program rada za 2023. godinu. Prilikom izrade Programa rada vodili smo se ukupnim ekonomskim kretanjima u svijetu i namjerom da doprinesemo boljem pozicioniranju privrede BiH na svjetskom tržištu. Takođe, Komora je kao strateški dokument usvojila Smjernice kojima je utvrdila aktivnosti kojima će se intenzivno baviti u okviru svojih redovnih poslova, s namjerom da bh. poslovnoj zajednici obezbijedi blagovremene informacije i pruži kvalitetnu uslugu, a s ciljem povećanja izvoza i smanjenja izvozno-uvoznog deficita. U skladu s ovim dokumentom, u fokusu rada Komore će biti aktivnosti u vezi sa unapređenjem zakonske regulative u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, digitalizacije, cirkularne ekonomije i zelenih lanaca vrijednosti te unapređenjem internacionalizacije i projektne aktivnosti.

Sprovođenjem planiranih aktivnosti Komora će nastojati da obezbijedi povoljniji ambijent za privređivanje, doprinese povećanju konkurentnosti bh. privrede i njenom značajnijem predstavljanju u svijetu.

Postavili smo sebi mnoge ciljeve i s velikim entuzijazmom ulazimo u narednu godinu, vjerujući da ćemo ih i ostvariti.

U prilogu možete pogledati novo izdanje komorskog Infokoma za koje se nadamo da će privući vašu cijenjenu pažnju.

Infokom

 

Share This