Novi broj glasnika “Infokom”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pripremila je novo, 75. po redu, izdanje komorskog glasnika “Infokom”.

Na samom početku pročitajte intervju sa guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine Senadom Softićem koji je, između ostalog, govorio o trendovima u finansijskom sektoru te uticaju političkih prilika u zemlji na ekonomska kretanja. Mjesec avgust završen je konferencijom Izazov izvoza sa koje je poslan apel i poziv nadležnim da ubrzaju svoje aktivnostii doprinesu bržem i efikasnijem kreiranju jedinstvenogekonomskog prostora, ali i ukidanju svih barijera koje otežavaju poslovanje kompanija regiona.

Pored pokazatelja spoljnotrgovinske razmjene BiH sa svijetom za prvih šest mjeseci 2019.godine, analizirali smo i trendove u grafičkoj i papirnoj industriji BiH u posljednjih pet godina, kao i poljoprivredno-prehrambenom sektoru od 2014. godine. Spremni smo za jesenju sezonu sajmova, a donosimo i najnovije vijesti iz transporta.

Svakako da će vašu pažnju privući i tekst o prvom koraku ka pametnom društvu, jer u ovom broju predstavljamo  oncept pametnog grada kao kompleksnog sistema javnih servisa i upravljanja infrastrukturom, planiranja izgradnje, održavanja i unapređenja, sa ciljem da se u konačnom postigne maksimalno zadovoljstvo građana kao korisnika tih sistema.

Ovo su samo neke od tema koje vas čekaju na stranicama “Infokoma”.

Infokom