Nove mjere u Latviji

Na službenoj stranici Minstarstva transporta Latvije, objavljene su informacije o novim mjerama, koje, uz ranije uspostavljenu obavezu elektronske najave ulaska na teritoriju Latvije ili tranzita kroz Latviju , propisuju strožijih uvjete ulaska i boravka na teritoriji Latvije bez negativnog testa na Covid-19.

Novim mjerama, koje su na snazi, utvrđeno je da profesionalni vozači u međunarodnom prijevozu tereta ili putnika ne moraju predočiti negativan nalaz PCR testiranja na COVID-19, ako planiraju boraviti u Latviji ne više od 72 sata ili su u posljednjih 14 dana proveli manje od 72 sata u zemlji sa visokom stopom incidence.

Na primjer:
1. Ako vozač ostaje u Latviji duže vrijeme dok obavlja radne zadatke, ali napušta Latviju za 71 sat nakon ulaska, tada nije dužan provesti PCR testiranje na COVID-19.
2. Ako vozač planira boraviti u Latviji duže od 72 sata ili je u posljednjih 14 dana proveo više od 72 sata u zemlji s visokom stopom incidencije, potrebno je provesti PCR testiranje na COVID-19 test. U ovom slučaju, vozač koji ostaje duže od 72 sata u Latviji, dužan je provesti i testiranje u Latviji, a vozač koji se nalazio u državi sa visokom incidencom duže od 72 sata mora posjedovati negativan PCR test na Covid-19 prije ulaska u Latviju.

Na zahtjev kontrolnih organa, vozači su dužni predočiti pored standardne vozačke dokumentacije i Potvrdu radnika u međunarodnom transportu koju izdaje poslodavac, a koju koriste radnici u međunarodnom prometu radi graničnih kontrola unutar Europske unije, prema Komunikaciji EC.