Nova pravila za ulazak u Švicarsku – I profesionalni vozači samo sa certifikatom o vakcinaciji odobrenim vakcinama

 

 

Ambasada Švicarske je dostavila informaciju da će Bosna i Hercegovina, zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, od 11. oktobra 2021. godine biti uvrštena u grupu rizičnih zemalja.

To znači da će za nevakcinisane državljane trećih zemalja ulazak u Švicarsku biti moguć samo u hitnim slučajevima. Osim toga, biće potrebno izdavanje propusnice „Laissez-Passera“.
Sve opravdane zahtjeve u hitnim slučajevima je potrebno poslati na sljedeću e-mail adresu: wien.cc@eda.admin.ch .
Spisak hitnih situacija objavljen je u direktivi o Covid-19 Državnog sekretarijata za migracije (D / F) pod tačkom 1.5.

Osobe iz rizične zemlje mogu ući u Švicarsku ako su cijepljene vakcinom, priznatom u Švicarskoj: Bundesamt für Gesundheit (BAG).
Za sva putovanja u Švicarsku i vozaci će do daljeg morati predočiti da su u posjedu odgovarajućeg certifikata o vakcinaciji nekom od odobrenih vakcina. Iz tih razloga, Regionalni konzularni centar u Beču će već kod obrade zahtjeva za vizu tražiti tu informaciju/dokaz od vozača, kako bi se izbjegle neugodne situacije da vozači, usprkos tome što posjeduju vizu, budu vraćeni s granice.

Više informacija biće dostupne na web stranici Državnog sekretarijata za migracije: Staatssekretariats für Migration (SEM).

Share This