Nova Pravila za međunarodni prijevoz putnika prilikom ulaska u Švicarsku

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike da je 08.02.2021. godine na snagu stupila nova Uredba o mjerama za borbu protiv koronavirusa (Covid-19), u području međunarodnog prijevoza putnika, prilikom ulaska u Švicarsku Konfederaciju.

Konkretno, ovo uključuje sljedeće:

1. Osobe koje uđu u Švicarsku iz države ili teritorija s povećanim rizikom od zaraze Sars-CoV-2 (država ili regija s povećanim rizikom od zaraze) moraju unijeti svoje kontakt podatke za ulazak kako slijedi:
a. elektronskim putem preko mrežnog sistema za snimanje (https://svissplf.admin.ch/home); ili
b. na papirnim kontakt karticama koje je obezbijedila Savezna kancelarija za javno zdravstvo.

2. Moraju dokazati da su molekularno biološkom analizom testirani na Sars-CoV-2 u posljednja 72 sata i da je rezultat testa bio negativan. Ovo se odnosi na osobe starije od 12 godina.
Osobe koje ulaze u Švajcarsku iz zemalja ili regiona bez povećanog rizika od zaraze moraju da evidentiraju svoje kontakt podatke elektronskim putem ili na papiru samo ako u zemlju ulaze vozom, autobusom, brodom ili avionom.

Osobe koje prevoze robu ili osobe preko granica tokom profesionalnih aktivnosti i ulaze u Švicarsku samo radi tranzita, sa namjerom i mogućnošću da putuju direktno u drugu zemlju ili borave u Švicarskoj najviše 24 sata, izuzete su od davanja podataka za kontakt ili o negativnom testu.

Spisak zemalja ili područja sa povećanim rizikom od obolevanja od Sars-CoV-2 redovno se ažurira i ovde se može pogledati.

3. Svaka autobuska kompanija koja prevozi putnike u Švicarsku mora da se pobrine da putnici budu obaviješteni o ovim mjerama.

Zvanično dostavljeni akt, sa detaljnijim informacijima, možete pogledati u prilogu.

Akt Ministartsva transporta