Nova pravila vezana za COVID-19 prilikom ulaska u Austriju, 21.oktobar

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Međunarodne unije cestovnih prijevoznika (IRU) da je  u Saveznom službenom listu (Bundesgesetzblatt) u Austriji  15. oktobra 2020. godine objavljena nova uredba ministra za socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača, koja se odnosi na nova pravila vezana za COVID-19 za one koji ulaze u Austriju.

Ova pravila su stupila na snagu 17. oktobra 2020. i ostat će na snazi do 31. marta 2021.godine

Prema novim pravilima, općenito, osobe koje dolaze iz zemalja EU/ EEA, Švicarske, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana i Ujedinjenog Kraljevstva (§ 4) mogu ući bez ograničenja ako:

1. Država/područje iz kojeg dolaze navedena je u Aneksu A

2. Prilikom ulaska mogu pružiti razumne dokaze da su boravili isključivo u Austriji ili u državi ili teritoriji navedenoj u Aneksu A u posljednjih deset dana.

Detaljan popis zemalja i izuzeća mogu se naći u Aneksima A i B.

Ako se tačke 1. i 2. gore ne primjenjuju, tada se mora predočiti ljekarsko uvjerenje kojim se potvrđuje da je osoba imala negativan Covid-19 test (§ 2 i Prilog C ili D, test ne smiju biti stariji od 72 sata prije ulaska).

Ova se pravila ne primjenjuju na one koji su uključeni u teretni i putnički prijevoz (Član 8. stav 1.).

Više informacija u priloženoj Uredbi i pratećim dokumentima/ potvrdama na engleskom i njemačkom jeziku.

Izvor: AISÖ

Uredba

Prilog C

Prilog D

Prilog E

Prilog F

Prilog G

Prilog H

Share This