Službeni naziv zemlje: Kraljevina Norveška
Položaj: sjeverozapad Europe
Glavni grad: Oslo
Službeni jezik: norveški
Političko uređenje: unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 385.207 km2
Stanovništvo: 5.379.475 (podatak iz 2020.)

Valuta: norveška kruna (NOK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990 2000 2010 2016 2017 2018 2019 2020
Stanovništvo, ukupno 4,241,473.0 4,490,967.0 4,889,252.0 5,234,519.0 5,276,968.0 5,311,916.0 5,347,896.0 5,379,475.0
BND, PPP (mlrd.USD) 75,927,540,175 163,819,062,502 286,672,874,578 323,757,854,589 352,986,462,328 383,594,769,069 378,668,747,669 ..
BND po glavi stan. PPP (USD) 17,900.0 36,480.0 58,630.0 61,850.0 66,890.0 72,210.0 70,810.0 ..
BDP (mlrd. USD) 119,791,683,307 171,247,131,268 428,757,038,466 368,827,142,857 398,393,955,269 436,999,692,591 405,510,000,000 362,008,956,544
BDP po glavi stan. (USD) 28,242.9 38,131.5 87,693.8 70,460.6 75,496.8 82,267.8 75,826.1 67,294.5
Rast realnog BDP (% promjene) 1.9 3.2 0.7 1.1 2.3 1.1 0.9 -0.8
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) 3,985,258,849 25,078,840,854 50,258,127,255 14,765,907,707 21,649,914,925 34,961,411,607 11,687,537,978 7,033,229,262
Bilans tekućeg računa (% BDP) 3.3 14.6 11.7 4.0 5.4 8.0 2.9 1.9
Izvoz (% BDP) 39.4 45.7 39.8 35.5 36.3 38.0 36.3 32.4
Uvoz (% BDP) 33.2 28.9 28.5 33.5 32.8 32.2 34.7 32.9
Inflacija (% promjene) 4.1 3.1 2.4 3.6 1.9 2.8 2.2 1.3
SDI (mil.USD) 1,001,987,071 8,332,062,186 21,634,265,662 -18,668,572,814 5,900,604,723 -5,664,319,361 17,055,995,015 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo (izlov i uzgoj ribe).

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (nafta i plin), prehrambena industrija (prerada ribe), proizvodnja aluminija, proizvodnja nikla, proizvodnja cinka, elektroindustrija, mašinska industrija, brodogradnja, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, financije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Norveške, u 2020.godini, iznosio je: 102,79 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Norveške sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i njihovi proizvodi (55,53%), ribe, rakovi i mekušci (11,36%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i dijelovi (4,45%), raznovrsni proizvodi - ne klasificirani drugdje (4,26%), aluminij i proizvodi od aluminija (3,58%), električne mašine oprema i njihovi dijelovi (2,75%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (1,65%), organske kemikalije (1,35%), nikal i proizvodi od nikla (1,23%), brodovi, plovila i plovne strukture (1,15%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (12,69%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Norveške, u 2020.godini, iznosio je: 81,32 milijarde USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Norveške iz svijeta, su: bojleri, mašine i mehanički uređaji (13,9%), vozila - osim tračnih i njihovi dijelovi (11,54%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (9,9%), proizvodi od željeza i čelika (4,88%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (4,33%), namještaj, madraci i sl. (3,5%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni instrumenti (3,39%), plastika i proizvodi od plastike (3,08%), farmaceutski proizvodi (2,9%), te nikal i proizvodi od nikla (2,4%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (39,9%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kraljevina Norveška je članica mnogobrojnih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNESCO, NATO, OECD, OSCE, EFTA,  EBRD, FAO, ICC, IMF, IBRD, WCO, WTO i dr.

Telefonski kod zemlje: (+ 47)

Internet domena: .no

Glavni izvozni partneri / 2020. / %
Glavni uvozni partneri / 2020. / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru izvozne skupine zemalja: 108.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru uvozne skupine zemalja: 81.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U NORVEŠKOJ

Standardna stopa PDV- a u Norveškoj iznosi  25% i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope ili izuzeća od plaćanja PDV-a.

 Snižena stopa PDV-a iznosi 15% i obračunava se na prehrambene proizvode.

Izuzeće od plaćanja PDV-a moguće je kod slijedećih kategorija prilikom uvoza: avioni, oštećena roba (u transportu ili manipulaciji tereta), električna vozila, proizvodi za korištenje u prijevoznim sredstvima, proizvodi za strane predstavničke misije i međunarodne organizacije, tehnička i znanstvena oprema, roba iz posebnih  područja i roba koja se ponovno uvozi, proizvodi za korištenje u edukativne i  znanstvene svrhe, te  u svrhu širenja i razvoja kulture, uzorci proizvoda, kolekcionarske markice, kovanice i novčanice, zatim čamci i plovila, te umjetnine.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

 Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 9,6% u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  35,0% u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 0,9% u 2019.godini.

Za 2020. godinu podaci nisu dostupni.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Akcize u Norveškoj obračunavaju se na: bezalkoholna pića, alkoholna pića, čokoladu i proizvode od šećera, šećer, duhanske proizvode, vozila i sl.

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Uvoz određene robe na tržište Norveške može biti ograničen ili zabranjen od strane nadležnih institucija ili tijela spomenute države.

Restrikcije uvoza odnose se na slijedeće proizvode: alkohol, duhan, biljke, sjemena, životinje, pojedine živežne namirnice, ugrožene životinjske i biljne vrste, lijekove i medicinsku opremu, otpad, eksplozivna i pirotehnička sredstva, oružje, dijelove oružja i municiju, kulturno naslijeđe i antikvitete.

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Kraljevinom Norveškom, odnose regulira određenim  brojem sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U okviru  trgovinskih odnosa, detaljnije informacije o regionalnim trgovinskim odnosima dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (u tekstu: EFTA) potpisan je 24. juna 2013. godine u Trondheimu (Norveška).

Sporazum je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) ujedinjuje tržišta Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, s ciljem da osigura okvir za liberalizaciju trgovine robom među njenim članicama.

Bosna i Hercegovina je sa državama EFTA-e zaključila asimetričan sporazum, što podrazumijeva da EFTA strana danom stupanja na snagu Sporazuma ukine sve carinske dadžbine na uvoz industrijskih  kao i  prerađenih poljoprivrednih proizvoda i ribe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a da Bosna i Hercegovina u određenom prijelaznom periodu izvrši snižavanje svojih carinskih dadžbina.

Sporazumi o trgovini poljoprivrednim proizvodima između svake članice EFTA-e i BiH su sastavni dio instrumenata uspostavljanja zone slobodne trgovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Norveškom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)25.408.778,8825.217.186,0540.782.501,7849.558.548,358.293.525,65
UVOZ (KM)11.965.684,418.958.673,3016.619.544,5827.170.429,3513.033.745,64
OBIM (KM)37.374.463,2934.175.859,3557.402.046,3676.728.977,7021.327.271,29
SALDO (KM)13.443.094,4716.258.512,7524.162.957,2022.388.119,00-4.740.219,99
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)212,35281,48245,39182,4063,63

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Norvešku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:16,70%
8479Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom koje nisu spomenute niti uključene na11,31%
3209Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili hemijski modificira10,21%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 99,97%
7610Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i7,43%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali za7,26%
8609Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tek6,33%
7309Rerzervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, z4,34%
7207Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika:4,34%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:3,52%
Ostali18,59%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Norveške, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:33,53%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari23,17%
7901Cink u sirovim oblicima:5,19%
8543Električne mašine i aparati, sa posebnim funkcijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na nekom d2,96%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika:2,57%
8412Ostali motori i pogonske mašine:2,57%
7219Plosnati valjani proizvodi od nehrđajujućeg čelika širine 600 mm i veće:2,39%
7307Pribor za cijevi (npr spojnice, koljena, naglavci), od željeza ili čelika:2,25%
8481Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući v1,81%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):1,74%
Ostali21,82%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06