Naučite kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju organizira trodnevnu radionicu na temu „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“ u koja će se održati od 19.11.-21.11.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Visoko interaktivna radionica omogućiće polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge.

U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa svim otvorenim programima EU relevantnim za kompanije, neprofitne organizacije i druge institucije poput IPA II i HORIZON 2020, COSME kao i drugim programima EU. Pored toga, na obuci će se prezentirati upravljanje projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća te priprema projekta odnosno pristup logičkog okvira kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima.Ovaj program obuke će omogućiti polaznicima da usvoje teoretska i praktična znanja u oblasti pripreme projekata za EU fondove uz podršku eksperta sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

Za prijave do 02.11.2018. godine naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 290KM (+PDV), za prijave do 09.11.2018. godine naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 320KM (+PDV), a za prijave do 14.11.2018. godine naplaćivati će se kotizacija u iznosu od 350KM (+PDV).

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank dd Sarajevo.

Pozivaju se zainteresovani da ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije dostave najkasnije do 14.11.2018. godine do 16:00 putem mejla: edukacija@komorabih.ba ili faksa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv
Program
Prijavni obrazac

Share This