Nastavljena obuka u FIATA školi špedicije

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine okončala je revalidaciju nastavnog plana i programa FIATA škole špedicije, te nastavila s izvođenjem nastave za školsku 2022/ 2023 godinu.

Polaznici su odslušali i predavanja iz modula Logistika- značaj i zadaća robno distribucijskih centara i prelazak robno distribucijskog centra u logistički centar te City logistika.
Edukaciju pohađaju polaznici iz cijele BiH, predstavnici kompanija: Meridian a.d. Banja Luka, Express Courier doo Sarajevo-Authorised Service Contractor for UPS and UPS SCS,TT Kabeli Široki Brijeg, Aluminij industrija d.o.o. Mostar, Berg d.o.o. Sarajevo, Gabela Logistic Sarajevo, Unis Group d.o.o. Ilidža, Trasna Solutions GMBH, Zinkteknik Bosnia d.o.o. Mostar, Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, Alternativa d.o.o. Sarajevo, Standard do.o. Prnjavor, TTTŠ Goriciana Matuzići, Doboj Jug i Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo.

Naredni modul FIATA škole špedicije se održava sredinom sljedećeg mjeseca.