Naredba FUCZ za vozače vozila u međunarodnom transportu

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu koja se odnosi na vozače vozila u međunarodnom transportu.

NAREDBA