Najnovije informacije za vozače/prevoznike

 

 

U daljem tekstu dostavljamo najnovije informacije za prevoznike/vozače.

Evropska unija

Slijedom pisma koje je DG MOVE uputio državama članicama EU-a kojim se od njih traži da sa službama Evropske komisije komuniciraju putem jedinstvene adrese e-pošte, EU-COVID-TRANSPORT@ec.europa.eu  o  nacionalnim mjerama u odnosu na COVID-19, te  hitnim produženjem važenja licenci i potvrda izdatih pojedincima i profesionalnim prevoznicima i radnicima , Evropska Komisija je objavila namjenski Prilog u kom su navedene te potvrde. Za drumski prevoz navedeni su sljedeći glavni kontrolni dokumenti:

· Periodično osposobljavanje vozača za dobijanje certifikata o stručnoj osposobljenosti (CPC), kako je predviđeno članom 8. Direktive 2003/59 / EZ;

· Vozačke dozvole, s obzirom na njihovo produženje ili, u nekim slučajevima, razmjenu vozačkih dozvola, u skladu s članom 7. Direktive 2006/126 / EZ;

· Opasna roba koja je obuhvaćena Direktivom 2008/68 / EZ, uključujući, između ostalog, obnavljanje uvjerenja o osposobljavanju vozača za prevoz opasnog tereta i obnavljanje certifikata o sigurnosti opasnih stvari;

· Pregled tahografa, kako to zahtijeva član 23. Uredbe 165/2014;

· Periodični testovi tehničke ispravnosti za motorna vozila i njihove prikolice, kako to zahtijeva član 5. Direktive 2014/45 / EU;

· Obnova licenci zajednice u skladu s članom 6. Uredbe (EZ) br. 1072/20097 i članom 4. Uredbe 1073/20098;

· Obnova odobrenja za pružanje redovnih linija autobusom  u skladu s članom 9. Uredbe 1073/2009;

· Obnova uvjerenja za vozača, izdata u skladu s članom 5. Uredbe (EZ) br. 1072/2009; i

· Obnova potvrde o osposobljenosti vozača za prevoz živih životinja, u skladu s članom 17. Uredbe (EZ) br. 1/20059.

Kako bi osigurala da su nacionalna tijela informisana o  mjerama koje su preduzele druge države članice Evropska komisija će sve informacije objaviti  na https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

Austrija

AISÖ je 6.4. 2020. godine potvrdio da će se u Austriji ukinuti vikend i prazničku zabranu vožnje za teretna vozila preko 7,5 tona do 19. aprila 2020. godine.

Međutim,  sektorske zabrane vožnje koje se trenutno primjenjuju u regiji Tirola i dalje će ostati važeće.

Francuska – Italija

Kako bi se omogućilo izvođenje radova na održavanju tunela Mont Blanc,  saobraćaj u tunelu će u potpunosti biti prekinut tokom sljedećih noći:

– u ponedeljak, 20. aprila 2020. godine od 10,00 sati. do 6.00 h

– u utorak 21.aprila 2020. godine od 10,00 sati do 6.00 h

– u srijedu, 22. aprila 2020. godine, od 10.00 sati do 6.00 h

– u četvrtak 23.aprila 2020. od 11.30 h. do 16,00 h,

Za više informacija pogledajte prilog.

Share This