Na konferenciji u Bariju stvorene nove prilike za jačanje ekonomskih kapaciteta BiH

Predsjednik Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore BiH (VTK/STK BiH) Zdravko Marinković i dopredsjednik dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovali su na konferenciji “Jadran kao geoekonomska zajednica za mir i stabilnost između Evrope i Mediterana”, koja je održana u Bariju. Organizaciju konferencije inicirali su i podržali fondacija Pax Humana i Univerzitet Luiss Guido Carli, koji su u saradnji s Unioncamere i VTK/STK BiH okupili predstavnike Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF) te privrednih komora Hrvatske i Slovenije i Privredne komore Jadransko-jonske inicijative.
Teme razgovora su bile: digitalna transformacija, inovacije, trgovinska razmjena, zelena agenda, žensko poduzetništvo, podrška i pomoć mladima, organiziranje zajedničkih sajmova, otvaranje i zajednički nastup na trećim tržištima, kao i uloga privrednih komora u aktuelnim procesima. Razgovaralo se i o ubrzanju protoka roba, a predstavnici VTK/STK BiH su predložili digitalizaciju i harmoniziranje dokumenata između BiH i Sjeverne Makedonije. Istaknuta je mogućnost uvođenja novih tehnologija, a primjer su fitosanitarni dokumenti između Sjeverne Makedonije i BiH. Prijedlog je da se dokumenti potrebni za prolazak kroz Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Srbiju, Crnu Goru i BiH, digitaliziraju i budu tehnološki prepoznati za lakši ulazak u Schengen.

Za BiH su se na ovoj konferenciji otvorile potpuno nove prilike, a istaknuta je i važnost integracijskih procesa. Na konferenciji su prepoznati i zajednički investicijski potencijal i potreba jačanja procesa razmjene informacija, uz istodobno aktivan rad na miru i stabilnosti. Govoreno je i o problemima s kojima se suočavaju države-učesnice, posebno o nedostatku radne snage, pa je u tom kontekstu istaknuta potreba edukacije u s kladu s potrebama tržišta, odnosno realnog sektora.

Prilika za nastavak razgovora je predstojeća investiciona konferencija koju organizira KIF, a koja će biti održana 22. novembra u Ljubljani. Na ovoj konferenciji će se okupiti evropski investitori radi predstavljanja mogućnosti i koristi od ulaganja u regionu, uz poseban fokus na predstavljanje komparativne prednosti regije Zapadni Balkan. Predviđeno je i prisustvo agencija za promociju investicija, resornih ministarstava, regionalnih institucija i međunarodnih finansijskih institucija, a poziv će biti upućen i svim sudionicima sastanka u Bariju.