Na inicijativu IKT Asocijacije VTK/STK BiH održan sastanak na temu aktuelne problematike u oblasti Javnih nabavki u BiH

 

 

Dana 08.06.2022. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održan je radni sastanak sa predstavnicima Agencije za javne nabavke BiH, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kavalitetom Kantona Sarajevo i predstavnika IKT Asocijacije VTK/STK BiH, organizovan sljedom Zaključka IKT Asocijacije VTK/STK BiH u vezi aktuelne problematike u oblasti Javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku se razgovaralo o mnogim uočenim manjkavostima samog procesa sprovođenja javnih nabavki od strane ugovornih organa, kao i mogućnostima i načinu kako da se na najbolji način pokušaju prevazići uočeni problemi, a da se sam proces javnih nabavki učini transparentnijim i učinkovitijim za sve učesnike. Od mnogobrojnih pitanja akcenat je stavljen na probleme: utvrđivanja neprirodno niske ali i visoke ponude, budžetiranje javne nabavke od strane ugovornog organa, e-aukciju, mogućnostima provjere ispunjavanja obaveza iz ponude, neprimjerenim rokovima za žalbe na tendersku dokumentaciju, ograničavajućim i pretjeranim tenderskim zahtjevima, nedovoljnoj edukaciji lica kod ugovornih organa koji se bave sprovođenjem javnih nabavki.
Naročito je ukazano na problem različitih stavova komisija za rješavanje žalbi po istom žalbenom navodu, kao i nepoštovanju rokova koji su obeavezujući za ove komisije.

Na kraju je istaknuto je da su izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama u parlamentarnoj proceduri i da se već dugo očekuje donošenje ovog Zakona u kome predložene izmjene i dopune obuhvataju i ova pitanja na koje su predstavnici IKT Asocijacije VTK/STK BIH i ukazali tokom sastanka.

Share This