Na 24. sjednici Odbora IKT Asocijacije razmatrano oporezivanje zaposlenih u ovom sektoru

Na 24. redovnoj sjednici Odbora IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH razmatrana su brojna pitanja koja se direktno tiču uslova privređivanja IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Sastanku su pored članova odbora prisustvovali i sekretari IKT udruženja Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Razmatrana je Inicijativa strukturnog oporezivanja zaposlenih u IKT sektoru koju je pokrenula Privredna Komore Republike Srpske zajedno sa IKT kompanijama iz Republike Srpske. Prezentovane su do sada realizovane aktivnosti po ovom pitanju. Zauzet je stav da se ovo pitanje treba razmatrati na prostoru cijele Bosne i Hercegovine i da se u narednom periodu organizuje sastanak s nadležnim intitucijama, ministarstvima finansija, poreskim upravama i predstavnicima penzionog i zdravstvenog fonda kako bi se pronašao model koji bi bio prihvatljiv, funkcionalan i održiv za funkcionisanje fondova i države u cijelosti, a sa druge strane pomogao IKT kompanijama u njihovom daljem poslovanju i razvoju te očuvanju konkurentnosti i zapošljavanju novih radnika.

Osvrćući se na problematiku digitalizacije bh. privrede, definisane su aktivnosti koje trebaju da se realizuju u narednom periodu, a radi podizanja svijesti privrednih društava i benefitima koji se mogu postići digitalizacijom proizvodnih procesa i usluga. Zauzet je stav da u narednom periodu pošalje pozivno pismo zaiteresovanim domaćim IKT kompanijama koje žele da promovišu svoja softverska rješenja na tematskoj konferenciji i B2B susretima koji će biti organizovani krajem septembra u saradnji sa svim udruženjima/asocijacijama koji djeluju unutar komorskog sistema BiH. Osnovni cilj je međusobno povezivanje domaćih proizvodnih privrednih subjekata s domaćim IKT kompanijama i sagledavanje kapaciteta domaće IT industrije kao i konkretnih potreba privrednih društava usmjerenih ka unapređivanja njihovog poslovanja, konkurentnosti, produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti uvođenjem digitalizacije poslovnih procesa rada.