Mrežna platforma EU za pomoć turizmu: Re-open EU

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Evropska komisija pokrenula novi alat za pomoć turizmu – novu mrežnu platformu Re-open EU na kojoj se mogu naći informacije na 24 službena jezika EU-a u stvarnom vremenu o granicama, dostupnim prijevoznim sredstvima i turističkim uslugama, javnozdravstvenim i sigurnosnim mjerama u državama članicama.

Na stranici se mogu naći praktične informacije država članica o ograničenjima putovanja, javnozdravstvenim i sigurnosnim mjerama, primjerice o ograničavanju socijalnih kontakata ili nošenju maski, jesu li crkve i muzeji otvoreni, jesu li dopuštena okupljanja i koliko se ljudi može okupiti na jednom mjestu te druge korisne informacije o turističkoj ponudi u EU.

Nova platforma, koja je prilagođena i upotrebi na mobilnim telefonima kao internetska aplikacija, služi kao glavna referentna tačka za svakog ko putuje u EU jer su na njoj centralizirane ažurirane informacije od Komisije i država članica.

Novom namjenskom internetskom stranicom Komisija želi pomoći uključenim poduzećima i zainteresiranim korisnicima da se lakše povežu, posebice pri putovanju u inozemstvo.

Komisija će na platformi “Re-open EU” davati i relevantne informacije o turističkoj ponudi u državama članicama, među ostalim o inicijativama EU-a kao što su evropske prijestolnice pametnog turizma, europske destinacije izvrsnosti (EDEN) i europske prijestolnice kulture.