Mogućnosti i prednosti poslovanja na Zapadnom Balkanu

Predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH učestvovali su na konferenciji „Western Balkans Investment Conference 2022“ koja je održana u Ljubljani u organizaciji Komorskog investicionog foruma zemalja Zapadnog Balkana (KIF ZB) i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC). Konferencija je okupila evropske investitore iz Austrije, Hrvatske, Italije i Slovenije, agencije za promociju investicija, ministarstva odgovorna za politiku ulaganja i promociju, regionalne organizacije i međunarodne finansijske institucije s ciljem predstavljanja mogućnosti i prednosti ulaganja u regionu.

“Od 2019. godine, prema izvještaju Svjetske banke, SDI su doprinijele 4,9% BDP-a regiona, 5,3% u 2020., 5,8% u 2021. i ove godine se procjenjuje da će doprinijeti 5,2%, sa sličnim procentom predviđenim i za naredne dvije godine. Iako ne možemo garantovati kako će ekonomski izgledi izgledati u godinama koje dolaze, sigurni smo da zapadni Balkan postaje sve važnija destinacija za ulaganja i mjesto gdje se transparentnost, sveobuhvatnost i povjerenje naširoko dijele i promovišu. Ovo se ne može izgraditi preko noći, ali se može kontinuirano konsolidovati kroz različita područja, bilo da se radi o transportu, mobilnosti, romingu, inovacijama ili industriji. Da je regionalna saradnja jedini održiv način misli 76% građana zapadnog Balkana i 69% biznisa Zapadnog Balkana koji razumiju i podržavaju važnost zajedničkog rada u rješavanju izazova koji dolaze izvana i unutar regiona”, rekla je Pranvera Kastrati, RCC Koordinator Akcionog plana zajedničkog regionalnog tržišta (CRM), u uvodnoj riječi.

Tokom konferencije razmjenjene su informacije o investicionom okviru, predstavljajući mogućnosti i prednosti poslovanja na zapadnom Balkanu, prikazani su primjeri uspješnih investicija u regionu i podržano je umrežavanje. Nadalje, konferencija je predstavila komparativnu prednost regiona zapadnog Balkana u odnosu na druge investicione destinacije u svjetlu novih globalnih kretanja i približavanja lanaca nabavke.

“Kada je krenula priča o zapadnom Balkanu KIF ZB6 je bila inicijativa da se pozovu sve privredne komore i ne samo da rade i sarađuju, već da se stvori percepcija uspješnog regiona u kojem ljudi zarađuju, a ne regiona koji ljudi žele napusti. Živimo u dvije realnosti. Politička stvarnost je priča o sukobu i nedostatku povjerenja. Realnost poslovne i regionalne saradnje je pozitivna stvarnost koja stvara istinske priče o uspjehu. Nažalost, politička realnost sa naslovnica iziskuje mnogo veći napor poslovne realnost. Naš cilj je da pokažemo da saradnja može stvoriti kapital, nova radna mjesta i izgraditi povjerenje, jer poslovna stvarnost uvijek polazi od onoga što nas zbližava“, rekao je Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora KIF ZB6.

U okviru konferencije održane su i dve panel diskusije. Jedan od panelista bio je i dopredsjednik VTK/STK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković koji je u okviru panela „SDI na Zapadnom Balkanu“, kazao da je posebnost zemalja zapadnog Balkana jedinstvena u vrijednostima i preduzetničkom duhu ljudi koje povezuje geografska i kulturološka sličnost. Kako je istakao, ekonomske integracije ovih zemalja, prije svih, su garant mira i stabilnosti što je temeljni preduslov dolaska stranih investicija. Projekti povezivanja i ubrzavanja protoka roba, usklađivanja dokumenata upotrebom savremenih tehnologija (Digtra) samo su neki od prikazanih potencijala za razvoj regije u cjelosti, te olakšanog pristupa tržištu Europske Unije.

Na konferenciji su predstavljeni investicioni potencijali WB6, ali i svedočenja vodećih investitora, kao što su NLB Grupa, KOLEKTOR CCL, ATLANTIC GRUPA, SOL GROUP / TGS TEHNIČKI GASOVI, SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA, MIKROELEKTRONIKA, i mnogih drugih, sa fokusom na iskustvo stečena, kao i ključna pitanja vlada WB6 u svjetlu novih globalnih i regionalnih dešavanja. Pored toga, konferencija je ponudila priliku za B2G sastanke tokom faze umrežavanja događaja.