Mišljenja Udruženja prijevoznika treba više uvažavati  

 

 

Na 105. sjednici Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne iHercegovine, pored usvojenog okvirnog Plana rada Udruženja za narednu godinu i zaključaka u pogledu detektiranja država sa kojima je neophodno održavanje sastanaka Mješovitih komisija za transport, Odbor Udruženja je razmatrao i zauzeo nedvosmislene stavove koji se odnose na aktuelne prijedloge prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu i prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

S tim u vezi, Odbor Udruženja je zaključio da ne može prihvatiti predložene prednacrte propisa, jer je očigledno, da radne grupe koje su pripremale iste, nisu ni razmatrale, pa samim time ni uzele u obzir prijedloge za uređenje i unapređenje ovih  oblasti, usvojene od strane Odbora i Skupštine Udruženja (dostavljane u više navrata), niti su u tim radnim grupama bili zastupljeni predstavnici Udruženja.

Share This