Međunarodni sajam u Tirani biće održan od 6. do 9. 12.2023.

Međunarodni sajam u Tirani biće održan u periodu od 6. do 9.12.2023. godine, u organizaciji Klik Ekspo grupe. Ovaj sajam se etablirao kao glavna pozornica za domaće i međunarodne kompanije za izlaganje najnovijih tehnika, inovacija i usluga iz širokog spektra komercijalnih sektora te privlači impresivan broj izlagača i posjetilaca iz različitih djelatnosti.

Sajam se prvenstveno fokusira na sektore koji imaju ključnu ulogu u albanskoj ekonomiji, uključujući poljoprivredu, turizam, građevinarstvo, energetiku i najbolje prakse za održivost životne sredine. Ove industrije čine skoro 40% bruto domaćeg proizvoda ove zemlje te je ovaj sajam, koji se će biti organiziran već 29. put, svojevrsni katalizator ekonomskog rasta i inovacija u Albaniji.
Međunarodni sajam u Tirani se posebno izdvaja po posvećenosti održivosti i zelenim praksama, a služi i kao platforma za promociju ekološki prihvatljivih tehnologija i rješenja, stavljajući poseban naglasak na važnost ekološke održivosti u svim industrijskim sektorima.

Uzimajući u obzir snažnu stopu rasta Albanije i aktivnu podršku vlade, Međunarodni sajam u Tirani pruža kompanijama neusporedivu priliku da svoje proizvode i usluge predstave širokoj i raznolikoj publici.