Međunarodni sajam halal industrije Sarajevo Halal Fair 2018

 

 

Bosna Bank International, u saradnji sa Islamic Development Bank Group (Islamskom razvojnom bankom) organizira međunarodni sajam halal industrije – Sarajevo Halal Fair 2018 (SHF 2018) koji će se održati u Sarajevu 27. – 29. septembra 2018. g., pod pokroviteljstvom Nj.E. Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, uz podršku Vanjskotrgovinske komore BiH, Agencije za certificiranje halal kvalitete BiH, kao i brojnih drugih lokalnih i međunarodnih institucija i partnera.

Sarajevo Halal Fair (SHF) predstavlja jedinstven događaj koji će na jednom mjestu okupiti predstavnike halal industrije zemalja jugoistočne Evrope i vodećih svjetskih multinacionalnih kompanija. Cilj Sajma je da osigura susrete proizvođača halal proizvoda i pružalaca halal usluga s velikim kupcima i distributerima halal proizvoda i usluga iz zemalja Istoka i regiona koji su prisutni na tržištima širom svijeta gdje mogu osigurati globalnu promociju i prodaju halal proizvoda i usluga iz naše regije.

Program SHF 2018 je koncipiran na način da pruži brojne mogućnosti za susrete domaćim i međunarodnim kompanijama i institucijama, bilo da su učesnici na tržištu, regulatori ili potrošači halal proizvoda i usluga. SHF 2018 ima namjeru da potakne dodatne investicije i olakša poslovnu saradnju u oblasti halal industrije, da omogući uvid u trendove razvoja i perspektive halal industrije, da doprinese unapređenju odnosa s lokalnim i stranim kupcima i distributerima, te osigura neposredan kontakt i povratne informacije od potrošača halal proizvoda i korisnika halal usluga.

Pozivaju se sve zainteresovane kompanije da budu dio ovog velikog događaja u Bosni i Hercegovini tokom kog će imati priliku dobiti najnovije informacije o potentnosti tržišta halal proizvoda i usluga.

Više informacija možete dobiti iz materijala u prilogu, kao i na web stranici www.saraievohalalfair.com. Kontakt osoba je Azra Čolić (e-mail: [email protected]; telefon: 033/275 508)

Poziv