Međunarodni B2B sastanci na 8. EUSAIR FORUMU 2023

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine VTK/STK BiH, s koorganizatorima i uz podršku Enterprise Europe Network – EEN ((https://een.ec.europa.eu/), EUSAIR Facility Point i u saradnji s Evropskom komisijom, organizuje međunarodne B2B sastanke tokom 8. Foruma Strategije EU za Jadransko-jonski region – EUSAIR (https://www.adriatic-ionian.eu/) , pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine. Ovaj brokerski događaj okuplja mala i srednja preduzeća, istraživačke institucije, univerzitete, razvojne organizacije, udruženja i druge organizacije iz devet EUSAIR zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Grčka i Albanija). B2B sastanci u hibridnom formatu predstavljaju jedinstvenu priliku za pronalaženje partnera ili novih kontakata za poslovnu, tehnološku i projektnu saradnju radi povezivanja regija, povećanja kvaliteta i zaštite okoliša, s naglaskom, između ostalih, na sektore održivog turizma, ICT-ija, energetike i prehrambene industrije.

B2B sesije će biti organizirane:

• 23. maja 2023. godine, 14.00 – 18.00, Hotel Holiday, Sarajevo, Zmaja od Bosne 4, Prostorija 7
• 24. maja 2023. godine, 09.00 – 18.00, online B2B sesija (na B2match platformi za brokerage događaje http://b2b-meetings-eusair-forum-2023.b2match.io)

Učešće na ovim B2B sastancima je besplatno.

Do 23. maja 2023. godine potrebno je prijaviti se za učešće, a od 5. do 24. maja 2023. godine mogu se rezervisati B2B sastanci.

Kontakt osobe: Mersiha Selmanović, e-mail adresa: [email protected]; tel: 033/566-242
Amir Hujić; e-mail adresa: [email protected]; tel: 033/566-241
Jadranka Stany; e-mail adresa: [email protected]; tel: 033/566-243