Međunarodna konferencija “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija”

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić učestvovao je na juče održanoj Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i poslovnog sektora, a koju organizuje Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS. Forum TIS je neformalna regionalna mreža promovisana u aprilu 2017.

Cilj konferencije je predstaviti, ali i naglasiti značaj regionalne saradnje u planiranju i realizaciji regionalnih projekata. Prema riječima organizatora, konferencija je organizovana kako bi okupila predstavnike vladinog, poslovnog i nevladinog sektora kao i predstavnike akademske zajednice i međunarodnih organizacija, sa namjerom stvaranja boljeg poslovnog okruženja i povezivanja regionalnog tržišta jer se samo zajedno može napraviti značajan korak naprijed u razvoju regiona.

Na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” prisustvovali su i predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini, načelnici opština, predstavnici komorskog sistema, berzi, institucija za investicije, unverziteta, međunarodnih organizacija, kompanija, kao i drugih vladinih i nevladinih organizacija.

Promovisana je ideja o osnivanju neformalnog regionalnog centra za istraživanje, razvoj i projekte koji bi okupljao partnere iz regije i šire, a sve za razvoj i unapređenje tržišta, te implementacije razvojnih projekata finansiranih sredstvima EU i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora sa željom ostvarivanja održivih razvojnih učinaka u regiji.

Nakon uvodnog dijela održana su dva panela: panel statistika/istraživanje i razvoj i panel tržište/investicije, na kojima se obratilo više od 20 govornika.

Paneli su bili prilika da se dobiju kvalitetni podaci i analize o investicijama, industrijskom razvoju, regionalnoj trgovinskoj razmjeni roba i usluga, prometu kapitala, tržištu rada i drugim ekonomsko-socijalnim pokazateljima i na taj način se upoznaju sa najnovijim poslovnim trendovima u regiji, efikasnim načinima poslovanja, modernim alatima za planiranje, statističkim podacima, kao i ekonomsko-socijalnim analizama Neke od tema bile su uloga i značaj strukturnih poslovnih indikatora u proizvodnji zvanične statistike u BiH, migracijske statistike, statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, uloga istraživačkih centara u promicanju istraživanja, bankarski sektor u BiH, investicioni potencijal BiH, mogućnost prekograničnih projekata za obuku i razmjenu radnika, prednosti i mane ulaganja u BiH, regionalna platforma za podršku razvoju projekata, privredna kretanja BiH 2016 – 2018, vizualizacija statističkih podataka, te uloga i značaj kapitala u održivom razvoju privrede.

Drugi da konferencije je održana “Edukacija o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regionu” koja je bila zatvorenog tipa, a na kojoj je predstavljena metoda za uspješan razvoj poslovanja i interesovanja u BiH i regionu kroz savjete za povećanje efikasnosti poslovanja. Bila je to edinstvena prilika za učesnike da ostvare kontakte sa profesionalcima iz različitih oblasti.