Međukomorsko vijeće – Zajedničko djelovanje u cilju povećanja konkurentnosti bh. gospodarstva

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a na inicijativu rukovodstva VTK/STK BiH, održana je sjednica Međukomorskog vijeća Bosne i Hercegovine.  Glavna tema sastanka bila je unapređenje međukomorske suradnje s ciljem povećanja konkurentnosti bh. gospodarstva.

Sjednici, organiziranoj u skladu sa aktivnostima Komore planiranim Programom rada za 2020. godinu, prisustvovali su, pored predstavnika VTK/STK BIH, predstavnici Privredne komore Federacije BiH,  Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore Brčko distrikta BiH.

U uvodnom obraćanju prisutnim, predsjednik Komore dr. sc. Vjekoslav Vuković je istakao da cilj rada Međukomorskog vijeća treba biti artikuliranje interesa bh. gospodarstva i njihovo zajedničko zastupanje pred nadležnim državnim organima, s posebnim fokusom na rasterećenje gospodarstva od raznih nameta. Vijeće će se baviti pitanjima i problemima koji najviše opterećuju bh. gospodarstvenike poput raznih nameta kao i onih koji proističu iz Zakona o javnim nabavkama, Zakona o carinskoj politici, Zakona o indirektnom oporezivanju itd.

Nakon konstruktivne rasprave svih prisutnih zaključeno je, između ostalog, da će se tematska sjednica Međukomorskog vijeća održavati četiri puta godišnje, te da će formalnim aktom biti utvrđene smjernice rada Međukomorskog vijeća.