Službeni naziv zemlje:         Republika Malta
Položaj:                                 južna Europa – jugozapadni Mediteran
Glavni grad:                          Valletta
Službeni jezik:                      engleski – maltežanski
Političko uređenje:               parlamentarna republika
Ukupna površina:                316 km2
Stanovništvo:                       390.087
Valuta:                                   euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 390.087,00 414.508,00 445.053,00 455.356,00 467.999,00 484.630,00 504.062,00 515.332,00 518.536,00 390.087,00
BND, PPP (USD) 6.892.041.329,88 11.293.065.122,59 15.748.210.193,26 16.310.239.116,02 18.326.620.891,91 20.467.347.951,29 22.756.501.206,17 20.982.063.470,58 23.683.517.792,76 6.892.041.329,88
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 17.670,00 27.240,00 35.390,00 35.820,00 39.160,00 42.230,00 45.150,00 40.720,00 45.670,00 17.670,00
BDP (USD) 4.323.339.212,23 9.035.927.349,86 11.091.423.499,39 11.668.253.265,44 13.489.380.930,86 15.298.771.846,95 15.725.847.979,40 14.933.066.818,96 17.364.044.943,82 4.323.339.212,23
BDP po glavi stanovnika (USD) 11.083,01 21.799,16 24.921,58 25.624,46 28.823,53 31.567,94 31.198,24 28.977,57 33.486,67 11.083,01
Godišnji rast BDP – a (%) 19,68 5,54 9,61 3,38 10,93 6,17 5,92 -8,32 10,30 19,68
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -480.425.177,15 -419.702.566,63 300.542.507,20 -66.359.745,16 802.655.513,54 984.477.181,40 777.443.022,41 705.064.652,37 754.244.346,98 -480.425.177,15
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -11,11 -4,64 2,71 -0,57 5,95 6,44 4,94 4,72 4,34 -11,11
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 120,25 150,95 154,62 157,80 154,67 145,22 146,09 152,16 150,74 120,25
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 128,37 150,89 144,85 145,21 136,10 127,78 129,20 139,34 136,93 128,37
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,37 1,52 1,10 0,64 1,36 1,16 1,64 0,64 1,50 2,37
SDI, neto priljev (USD) 743.185.324,70 9.244.998.119,92 3.640.705.146,71 2.776.034.107,56 3.890.244.436,94 4.464.845.210,95 4.172.682.196,85 4.268.969.564,26 4.367.569.126,25 743.185.324,70
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) .. .. 28,00 26,00 16,00 16,00 20,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
I)ndustrijski (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Shodno dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Malte, zamjetno je da (u prethodno spomenutoj godini) sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sudjeluje sa 0,41 %.

Još je značajnije učešće industrijskog sektora, u koji uključujemo i građevinarstvo, a čija dodana vrijednost u bruto domaćem proizvodu iznosi 12,82 %, dok uslužni sektor svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 77,69 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Malte i najviše doprinosi njenom BDP – u.

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Malte na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 3,2 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Malte navodimo slijedom: „Električne mašine i oprema i dijelovi, ...“ (28,45 %), „Farmaceutski proizvodi“ (13,38 %), „Štampane knjige, novine, slike i ...“ (9,35 %), „Riba i rakovi, mekušci i ...“ (8,54 %), „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (7,75 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (4,34 %), „Igračke, igre i sportski rekviziti, ...“ (4,07 %), „Organske kemikalije“ (3,12 %), „Optički, fotografski, kinematografski, ...“ (3,06 %), te „Plastika i proizvodi od plastike“ (2,49 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Malte čine (15,45 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Malte sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 8,4 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Malte jesu „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (20,34 %), „Zračne i svemirske letjelice i njihovi dijelovi“ (16,28 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (11,1 %), „Brodovi, plovila i plutajuće strukture“ (6,58 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (5,51 %), „Farmaceutski proizvodi“ (4,3 %), „Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih ...“ (3,02 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (2,8 %), „Riba i rakovi, mekušci i ...“ (1,75 %), te „Papir i karton, ...“ (1,57 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Malte čine (26,75 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Malta je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • EU
 • Vijeće Europe
 • FAO
 • WHO
 • UNESCO
 • .

Pozivni (telefonski) broj zemlje:        00 (356)

Internet domena:                             .mt

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda sa Malte, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda na Maltu, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Malte.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Malti

Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Malti, primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope PDV – a, iznosi 18 %.

Snižene stope PDV – a iznose 7 % ili 5 %.

Nulta stopa PDV – a primjenjuje se prilikom prodaje knjiga, novina, časopisa, kao i u slučaju pružanja pojedinih medicinskih usluga, te usluge vodosnabdjevanja.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja), na prostoru Europske unije, plaćaju se akcize.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja prostora tržišta Republike Malte, odnosno Europske unije.

 Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz na tržište Europsku unije.

 Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Malte.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Maltom

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2018. – 2022. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM)
1.) UKUPNO 240.139.929,60 46.455.208,70 26.457.553,28 20.009.948,02 53.925.293,11 93.291.926,49
2.) IZVOZ 3.819.075,68 2.497.480,55 346.212,43 315.864,33 213.786,51 445.731,86
3.) UVOZ 236.320.853,92 43.957.728,15 26.111.340,85 19.694.083,69 53.711.506,60 92.846.194,63
4.) SALDO -232.501.778,24 -41.460.247,60 -25.765.128,42 -19.378.219,36 -53.497.720,09 -92.400.462,77
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 1,62 5,68 1,33 1,60 0,40 0,48

Izvor:      Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

 

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu na Maltu

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu na Maltu
2203 Pivo dobijeno od slada 129.613,71 29,08%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 48.133,58 10,80%
6601 Kišobrani i suncobrani … 35.294,32 7,92%
3506 Pripremljena ljepila i ostala pripremljena … 27.156,38 6,09%
6204 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … 26.077,72 5,85%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 25.038,30 5,62%
6110 Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, … 22.346,40 5,01%
6109 T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, … 20.763,12 4,66%
6104 Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, … 11.825,83 2,65%
6206 Bluze, košulje i košulje – bluze, za žene i … 10.118,28 2,27%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu na Maltu 356.367,64 79,95%
  Ostali 89.364,36 20,05%

Izvor:      Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu sa Malte

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu sa Malte
2701 Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od … 92.549.841,67 99,68%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 172.963,92 0,19%
2934 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski … 78.233,20 0,08%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 20.118,65 0,02%
9905 Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje … 4.964,65 0,01%
2306 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri … 4.652,92 0,01%
6110 Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, … 4.103,66 0,00%
9025 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, … 1.559,28 0,00%
6109 T – majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, … 1.499,56 0,00%
6103 Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa … 1.488,20 0,00%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu sa Malte 92.839.425,71 99,99%
  Ostali 6.769,29 0,01%

Izvor:      Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Malte potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Malte
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta, nakon Mostara i Sarajeva, organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu” u Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati veze i

   2023-10-02
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07