Mađarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Mađarska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Budimpešta
Službeni jezik: mađarski
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 93.030 km²
Stanovništvo: 9.749.763 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: mađarska forinta (HUF)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno10.373.98810.210.97110.000.0239.843.0289.814.0239.787.9669.775.5649.771.1419.749.763
BND, PPP (mlrd. USD)..114,05207,37251,67266,98277,10299,76323,12..
BND / glavi stanovnika, PPP (USD)..11.170,0020.740,0025.570,0027.200,0028.310,0030.660,0033.070,00..
BDP (mlrd. USD)..47,22131,92125,07128,47142,96160,43163,50155,01
BDP / glavi stanovnika (USD)..4.624,2813.191,6212.706,8913.090,5114.605,8516.411,4416.733,3215.899,15
BDP rast (godišnji) %..4,481,123,822,144,325,404,64-4,96
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)0,38-4,170,342,935,852,770,64-0,620,17
Bilans tekućeg računa (% BDP)..-8,840,262,344,561,940,40-0,380,11
Izvoz (% BDP)..66,8681,2787,6086,5086,0183,8982,2879,66
Uvoz (% BDP)..70,5576,0079,6477,8279,1979,4879,4777,51
Inflacija, (godišnja) %28,379,804,86-0,060,392,352,853,343,33
SDI (mil. USD)553,812.747,71-20.770,28-5.266,4469.681,21-12.133,06-64.701,7492.164,56..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....5,007,007,007,007,007,00..

 Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2020.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo)
Tercijarni (usluge)

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (pšenica i kukuruz), voćarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo (uzgoj svinja), te peradarstvo (uzgoj piladi, patki, purana i sl.) .

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna, mašinska i elektro – industrija, auto – industrija, naftna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, turizam, transport, telekomunikacija, građevinarstvo, te financije i osiguranje.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2020

0

Ukupno: 119,39 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (24,52 %); vozila – osim tračnih (16,39 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (15,8 %); farmaceutski proizvodi (5,77 %); plastika i proizvodi od plastike (3,71 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (3,05 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,06 %); guma i proizvodi od gume (1,98 %); žitarice (1,53 %); te namještaj, nosači madraca, madraci ... (1,43 %).

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2020

0

Ukupno: 112,62 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (22,32 %); mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (15,6 %); vozila – osim tračnih (9.69 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (5,45 %); farmaceutski proizvodi (5,39 %); plastika i proizvodi od plastike (4,61 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (3,43 %); proizvodi od željeza i čelika (2,36 %); željezo i čelik (1,88 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,67 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NVO), MIGA, MINURSO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .hu
Telefonski kod: +36

Glavni izvozni partneri TOP 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • Slovačka
 • Italjja
 • Rumunija
 • Austrija
 • Francuska
 • Poljska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri TOP 10 / 2020/ %
 • Njemačka
 • Kina
 • Austrija
 • Poljska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Slovačka
 • Italija
 • Francuska
 • Republika Koreja
 • Ostale zemlje

Bosna i Hercegovina nalazi se na 33. mjestu na listi mađarskih partnera u izvozu 2020.godine.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 47.mjestu na listi mađarskih partnera u uvozu 2020.godine.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV- a u Mađarskoj iznosi 27 %. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižene stope PDV-a iznose 18 % i primjenjuju se na mlijeko i pekarske proizvode, te 5 % na medicinsku opremu i opremu za zaštitu zdravlja, knjige, časopise i sl. ( Više informacija ).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi:  (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,10 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       www.europa.eu ;

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Mađarskom

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)258.054.909,47292.180.543,55276.092.390,09197.765.503,67271.532.435,18
UVOZ (KM)679.068.533,87721.366.193,88752.545.920,93655.782.446,63811.219.498,20
OBIM (KM)937.123.443,341.013.546.737,431.028.638.311,02853.547.950,301.082.751.933,38
SALDO (KM)-421.013.624,40-429.185.650,33-476.453.530,84-458.016.942,96-539.687.063,02
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)38,0040,5036,6930,1633,47

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, u 2021.godini

Tarifni brojNaziv proizvodaVrijednost (KM)Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, 2021.godina
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; …45.127.148,6316,62%
7214Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovan …21.918.789,138,07%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); …20.536.985,457,56%
6403Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase …19.525.793,287,19%
8544Izolovana zica …18.295.562,336,74%
7314Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, …17.240.072,216,35%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila …13.107.017,234,83%
6406Dijelovi obuće …11.624.218,044,28%
9406Montažne zgrade9.059.244,813,34%
7601Aluminij u sirovim oblicima: …8.343.635,543,07%
Ostali39.213.647,2114,44%

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Mađarske, u 2021.godini   

   

Tarifni brojNaziv proizvodaVrijednost (KM)Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Mađarske, 2021.godina
1001Pšenica i suražica71.413.849,958,80%
3004Lijekovi50.613.373,536,24%
7228Šipke i profili od ostalih legiranih čelika; …34.561.289,924,26%
1512Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka …30.876.989,353,81%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi …25.964.455,943,20%
3904Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih …24.489.245,673,02%
3002Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za …22.931.531,312,83%
2815Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev …19.951.368,892,46%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila …16.259.010,892,00%
8528Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski …15.487.290,391,91%
Ostali369.613.278,5145,56%

                 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija sa Mađarskom.

( Više informacija na:  Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Mađarske ).

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

(Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).             

Izvor:       Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;

                                Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Norveška ambasada – poziv na seminar o metalskoj i drvnoj industriji, 13.05.2022. godine

   Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu i Poslovna asocijacija Norveška-BiH (NBBA), u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/ Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, pozivaju Vas na seminar o metalskoj i drvnoj industriji nakon kojeg će uslijediti koktel i B2B susreti. Događaj će se održati u petak 13. maja 2022. godine, od 11.00 do 13.30 sati, u Vanjskotrgovinskoj/ Spoljnotrgovinskoj komori

   2022-05-05
  • Pridružite se EEN inicijativi pod nazivom: “The supply chain platform”

   Litvanski inovacijski centar u suorganizaciji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, kao koordinatorom EEN Mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine, poziva zainteresirane kompanije iz Bosne i Hercegovine da se uključe u platformu koja pomaže kompanijama da zadrže, restrukturiraju ili zamjene postojeće lance snadbijevanja. Raspad međunarodnih trgovinskih režima, bijesna globalna pandemija i izazovi evropskom mirovnom poretku

   2022-04-15
  • Učešće zajedničke delegacije Zapadnog Balkana na 23. Međunarodnom sajmu u Mostaru 2022.

   U organizaciji Komorskog investicijskog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB), više od 30 proizvođača iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i 7 trgovačkih lanaca sa Zapadnog Balkana imalo je priliku da učestvuje u zajedničkoj delegaciji ZB i da se predstavi na 23. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru, najznačajnijem sajamskom događaju u Bosni i Hercegovini. Mogućnosti saradnje i svoje profile

   2022-04-11
  • Zajednički nastup bh. firmi na sajmu tekstila i odjeće „MUNICH FABRIC START“

   Obavještavamo Vas da Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH uz podršku Švicarskog programa za promociju izvoza (SIPPO) i drugih partnerskih organizacija, organizuje zajednički nastup bosanskohercegovačkih firmi na sajmu tekstila i odjeće „MUNICH FABRIC START“ koji će se održati od 30.08-01.09.2022. godine u Minhenu (Njemačka). Svake sezone na sajmu MUNICH FABRIC START, inovativni razvoji i sezonski noviteti vrhunskih međunarodnih

   2022-04-06