Službeni naziv zemlje:   Veliko Vojvodstvo Luksemburg
Položaj:                                 zapadna Europa
Glavni grad:                        Luksemburg
Službeni jezik:                    luksemburški, kao i francuski i njemački
Političko uređenje:    ustavna monarhija s demokratskim izborima Parlamenta i Vlade
Ukupna površina:                2.586 km2
Stanovništvo:                       640.064 (podatak iz 2021. godine)
Valuta:                                   euro (EUR ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 436.300,00 506.953,00 569.604,00 620.001,00 630.419,00 640.064,00 ..
BND, PPP (USD) 21.279.260.161,48 31.130.318.488,13 39.536.868.192,28 49.327.504.524,30 52.969.054.562,40 .. ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 48.770,00 61.410,00 69.410,00 79.560,00 84.020,00 .. ..
BDP (USD) 21.230.182.989,30 56.213.985.987,42 60.071.584.216,14 69.825.641.851,01 73.992.591.285,30 85.506.243.833,78 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 48.659,60 110.885,99 105.462,01 112.621,82 117.370,50 133.590,15 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 6,94 3,76 2,27 2,32 -0,80 5,10 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 2.504.744.871,69 3.268.451.960,55 2.920.924.850,19 2.459.485.478,82 3.496.336.057,31 4.140.502.775,82 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 11,80 5,81 4,86 3,52 4,73 4,84 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 147,64 162,71 191,84 204,32 199,62 211,43 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 124,77 130,96 159,30 173,52 165,60 176,69 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 3,15 2,27 0,47 1,74 0,82 2,53 6,34
SDI, neto priljev (USD) .. 39.128.528.763,19 45.432.153.555,97 12.801.194.703,54 102.268.859.379,61 -9.053.878.560,94 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 16,50 16,50 16,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Luksemburga na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 16,81 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Luksemburga navodimo slijedom: „Mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi“ (12,65 %), „Željezo i čelik“ (11,87 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (11,22 %), „Vozila, osim željezničkih i tramvajskih ...“ (8,13 %), „Proizvodi od željeza i čelika“ (6,2 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (4,86 %), „Guma i proizvodi od gume“ (4,37 %), „Aluminij i proizvodi od aluminija“ (4,33 %), „Mliječni proizvodi, jaja, prirodni med, ...“ (3,92 %), te „Papir i karton, ...“ (3,29 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Luksemburga čine (29,16 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Luksemburga sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 26,07 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Luksemburga jesu „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (14,48 %), „Vozila, osim željezničkih i tramvajskih, ...“ (12,21 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (8,47 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (6,59 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (5,8 %), „Željezo i čelik“ (5,45 %), „Aluminij i proizvodi od aluminija“ (2,83 %), „Guma i proizvodi od gume“ (2,75 %), „Proizvodi od željeza i čelika“ (2,46 %), te „Farmaceutski proizvodi“ (2,45 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Luksemburga čine (36,51 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Veliko Vojvodstvo Luksemburg je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 

 • UN
 • EU
 • Vijeće Europe
 • NATO
 • OSCE
 • itd..

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (352)

Internet domena:                             .lu

Glavni izvozni partneri / 2022 / %
Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

Shodno Odluci za 2023. godinu, standardna stopa predmetnog poreza u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj ili nultoj stopi PDV – a, iznosi 16 %.

Ostale stope PDV – a iznose 13 % ili 7 % za gore navedenu godinu, a više informacija možete pogledati ovdje.

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Europske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Velikog Vojvodstva Luksemburg, odnosno Europske unije.

 Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

 Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Velikog Vojvodstva Luksemburg.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Luksemburgom

VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA 2018. – 2022. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Jedinica mjere: (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM)
1.) UKUPNO 460.291.650,27 84.672.643,59 85.482.558,36 78.890.797,66 95.255.185,88 115.990.464,78
2.) IZVOZ 389.780.561,12 70.687.968,70 70.885.624,23 68.445.320,10 82.487.406,47 97.274.241,62
3.) UVOZ 70.511.089,15 13.984.674,89 14.596.934,13 10.445.477,56 12.767.779,41 18.716.223,16
4.) SALDO 319.269.471,97 56.703.293,81 56.288.690,10 57.999.842,54 69.719.627,06 78.558.018,46
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 552,79 505,47 485,62 655,26 646,06 519,73

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Luksemburg

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Luksemburg
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 87.945.070,74 90,41%
3925 Građevinski proizvodi od plastičnih masa, … 2.034.622,99 2,09%
9406 Montažne zgrade 1.638.067,97 1,68%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: 1.227.856,55 1,26%
7308 Konstrukcije … 783.776,21 0,81%
8544 Izolovana žica … 759.827,40 0,78%
7610 Konstrukcije od aluminija … 708.374,16 0,73%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 569.477,30 0,59%
4418 Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi … 170.860,40 0,18%
7020 Ostali proizvodi od stakla 132.933,72 0,14%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Luksemburg 95.970.867,44 98,66%
  Ostali 1.303.374,56 1,34%

Izvor:      Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Luksemburga

2022. GODINA
PREDMET ANALIZE
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Luksemburga
7202 Ferolegure: 9.864.101,33 52,70%
8545 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za … 2.052.583,58 10,97%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 1.165.571,79 6,23%
8455 Valjački stanovi i pruge za metale, te valjci za … 1.075.345,18 5,75%
8422 Mašine za pranje posuda; mašine za čišcenje i … 966.180,02 5,16%
8457 Obradni centri, mašine izrađene na načelu … 545.905,40 2,92%
7901 Cink u sirovim oblicima: 345.307,23 1,84%
8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, … 304.535,62 1,63%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 249.571,72 1,33%
7005 Float – staklo i površinski brušeno ili polirano … 230.881,45 1,23%
  Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Luksemburga 16.799.983,32 89,76%
  Ostali 1.916.239,68 10,24%

Izvor:      Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Velikog Vojvodstva Luksemburg potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

 

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Velikog Vojvodstva Luksemburg
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta, nakon Mostara i Sarajeva, organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu” u Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati veze i

   2023-10-02
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07