Libijska Republika

Službeni naziv zemlje: Libijska Republika  
Položaj: sjeverna Afrika  
Glavni grad: Tripoli
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: prijelazna vlada (republika)
Površina ukupno: :  1.760.000 km2      
Stanovništvo: 6.678.567 (2018)              
Valuta: libijski dinar       

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 4.436.661 5.357.891 6.197.663 6.418.315 6.492.164 6.580.724 6.678.567
GNP ppp (milajradeUS$) 185,208 81,779 74,186 90,059 98,989
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 29.880 12.740 11.430 13.690 14.820
GDP (US$ milijardi)

(tekuće cijene):

28,902 38,270 74,773 27,842 26,197 37,881 48,364
GDP po glavi stanovnika (US$): 6.514,3 7.142,8 12.064,8 4.337,9 4.035,2 5.756,4 7.241,7
Rast realnog GDP

 (% promjene)

3,7 5,0 -8,9 -2,8 26,7 7,9
Balans tekućeg računa (milijarde US$): 2,201 6,270 16,801 -9,364 -4,705 4,426 11,276
Balans tekućeg računa

(% GDP):

7,6 16,4 22,5 -33,6 -18,0 11,7 23,3
Izvoz (% GDP):             39,7 31,6 65,6             40,0 26,1 49,9 62,2
Uvoz(%GDP) 31,1 13,7 42,1 74,3 44,1 39,8 40,1
Inflacija (% promjene) 8,5 -2,9 2,8
FDI ( milioni USD) -53,677 -43,000       938,000 394,900 439,500 -249,500 276,600
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) 35,0 35,0 35,0 35,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2017. godine: poljoprivreda čini 1,3%, industrija 52,3%, a usluge 46,4% GDP-a.

Glavni poljoprivredni proizvodi su: pšenica, ječam, masline, datulje, agrumi, povrće, kikiriki, soja; goveda

Glavni industrijski proizvodi su: nafta, naftne hemikalije, aluminij, gvožđe i čelik, prerada hrane, tekstil, rukotvorine, cement

Izvor: World Bank (World Development Indicators); CIA Factbook

Izvoz / vrijednost i struktura

0

27,733 milijarde u USD (2019.)
Najznačajniji izvozni proizvodi: Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova (2709); Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici (2711); Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Zlato (7108); Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika (7204); Proizvodi od željeza dobiveni direktnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza u komadima, peletama ili sličnim oblicima (7203); Otpaci i lomljevina, od bakra (7404); Aciklički alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati (2905); Otpaci i lomljevina, od aluminija (7602); Žive ribe (0301).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

12,289 milijarde USD (2019.)
Najznačajniji uvozni proizvodi: Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih (2710); Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (8703); Draguljarski predmeti i njihovi dijelovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima (7113); Ostali namještaj i njegovi dijelovi (9403); Lijekovi (3004); Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju (8517); Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i zamjene kavijara pripremljeni od ribljih jaja (1604); Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705 (8708); Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene željezne pirite (2601); Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica) (4011).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BDEAC, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (observer)

  Internet domain:   .ly

 Telefonski kod:     218

 Izvor: CIA Factbook 

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
 • Italija
 • Kina
 • Njemačka
 • Španija
 • Francuska
 • SAD
 • Austrija
 • Grčka
 • Australija
 • Tajland
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • Kina
 • Turska
 • Italija
 • južna Koreja
 • Holandija
 • Njemačka
 • Španija
 • Grčka
 • SAD
 • Kipar
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

U Libiji nema poreza na dodanu vrijednost.

Carinski režim

Carine se procjenjuju ad valorem na vrijednosti CIF-a. Tarifa se temelji na Harmoniziranom sustavu, a libijski HS kodovi proizlaze iz važeće libijske carinske tarife

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm (Market Access Database)

Dokumenti potrebni za izvoz:

Komercijalna faktura, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, specifični certifikati (zavisno od vrste robe), osiguranje.

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod:  https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm (Market Access Database);

Sporazumi:

Prema informacijama MVTEO BiH i Minisarstva finansija i trezora BiH Bosna i Hrecegovina sa Libijom nema još uvijek postipsanih sporazuma.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Libijskom Republikom

KM
  2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz 2.471.541

 

3.015.532

 

2.427.473

 

9.530.924

 

3.268.037

 

Uvoz       80.394

 

1.272.023

 

460.255

 

54.318

 

0

 

Obim 2.551.936

 

4.287.556

 

2.887.728

 

9.585.242

 

3.268.037

 

Saldo 2.391.147

 

1.743.509

 

1.967.218

 

9.476.606

 

3.268.037

 

Pokrivenost %

(I / U)

3074,28%

 

237,07%

 

527,42%

 

17546,60%

 

Vodeći izvozni proizvodi 2019. (top 10):

 

3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 53,3%
7604 Šipke i profili od aluminija: 7,9%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: 7,6%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom 6,6%
8302 Okov, pribor i slicni proizvodi od prostih metala, 3,6%
3916 Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presje 3,0%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili r 2,5%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proi 2,1%
2402 Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili zamjen 2,1%
8538 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili ugla 1,7%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese

  1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine www.komorabih.ba
  2. The World Bank https://www.worldbank.org/; https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
  3. FIPA www.fipa.gov.ba
  4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine www.mvteo.gov.ba

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.