Službeni naziv zemlje: Libanonska Republika   
Položaj: država u jugozapadnoj Aziji na Bliskom istoku. Nalazi se na obali istočnog Sredozemlja, a graniči na sjeveru i istoku      sa Sirijom, te na jugu s Izraelom.  
Glavni grad: Bejrut    
Službeni jezik: Arapski
Političko uređenje:
Površina ukupno: 10.452 km2
Stanovništvo:
Valuta: libanonska funta (100 piastera)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 2.803.044 3.842.778 4.953.061 6.532.678 6.711.121 6.811.873 6.848.925
GNP ppp (milijarde,biliona *US$) 13.171 35.175 73.361 97.498 102.344 109.463 111.814
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 4.700 9.150 14.810 14.920 15.250 16.070 16.330
GDP (US$ milijardi, biliona)(tekuće cijene): 2.838.485 17.260.364 38.419.626 49.973.873 51.239.050 53.393.668 56.639.155
GDP po glavi stanovnika (US$): 1.012 4.491 7.756 7.649 7.643 7.838 8.269
Rast realnog GDP

 (% promjene)

26,5 1,3 8,037 0,415 1,606 0,552 0,2
Balans tekućeg računa (milijarde, biliona* US$): ….. -7,552,051 -8,541,780 -10,473,958 -12,133,902 -12,445,109
Balans tekućeg računa

(% GDP):

…. …… -19,7 -17,1 -20,4 -22,7 -22,0
Izvoz (% GDP): 18,0 14,2 35,8 27,3 25,3 23,9 23,3
Uvoz (%GDP) 99,9 35,9 60,2 46,8 46,7 48,6 39,6
Inflacija (% promjene) 15,5 -2,1 0,2 3,0 0,9 3,6 5,9
FDI ( milioni USD)*milijarde 6,450 993,475 4,28 2,159 2,568 2,522 2,632
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) ….. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine sektor poljoprivrede čini  2,9 %, industrija   14,1  %, a  usluge čine  74,7  % GDP‐a.

Glavni poljoprivredni proizvodi:

U poljoprivredi prevladava uzgoj agruma, jabuka, grožđa, povrća, duhana i maslina, a u stočarstvu uzgoj ovaca i goveda.

Glavni industrijski proizvodi:

U industrijskoj ponudi većinom su prehrambeni proizvodi, nakit, cement, tekstil, drvo i namještaj, te naftni derivati.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

2,843,619 milijarde USD (2019.)
Glavni izvozni proizvodi: Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha: – nemonetarno ( 7108); Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (npr. puške sačmarice i puške za sport, vatreno oružje koje se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pneumatski pištolji za humano ubijanje životinja, bacači brodske užadi) (9303); Nakit i njegovi dijelovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: – od plemenitih metala uključujući i one prevučene ili platirane plemenitim metalima (7113);
Bešavne cijevi i šuplji profili, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika: – cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode: (7404); Olovo u sirovim oblicima (7801):,
Nove pneumatske gume (4011); Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i sa dodatim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje ili alkoholom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: – orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća (2008); Otpaci i ostaci od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretapanje (7204); Neprerađeni duhan; duhanski otpaci (2401); Roba koja nije drugdje navedena (9999);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

13,745,579 milijarde USD (2019.)
Glavni uvozni proizvodi: Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: – naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja (2710); Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sistem primjene) ili u oblike ili pakovanja za pojedinačnu prodaju (3004); Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku upotrebu; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili ne ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični prozivodi: – antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili ne ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način (3002); Žive životinje vrste goveda (0102); Pšenica i suražica (1001); Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha (7108); Nakit i njegovi dijelovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: – od plemenitih metala uključujući i one prevučene ili platirane plemenitim metalima (7113); Roba koja nije drugdje navedena (9999);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAS (posmatrač), OIC, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (posmatrač)

Internet domain: lb.

Telefonski kod: +961

 Izvor: CIA World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/317.html

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
Glavni uvozni partneri / 2019 / %

Bosna i Hercegovina nalazi se na  75.  mjestu na listi izvoznih partnera  Libanonske Republike  u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na  63.  mjestu na listi uvoznih partnera  Libanonske  Republike u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

 

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna  stopa PDV-a je 11% a odnosi se na svu  oporezivu robu i usluge.     

Ako nije izuzeće posebno, PDV se obračunava na sve komercijalne transakcije koje preduzimaju poslovni subjekti. Izvoz robe i usluga i usluge povezane s izvozom, međunarodni prijevoz i neke od posrednih operacija imaju nultu ocjenu. Bankarske, finansijske usluge i operacije osiguranja oslobođeni su PDV-a.

Dopunjavanje troškova entiteta iz Libana u drugi entitet u inostranstvu podliježe PDV-u od 11%.

Izvor:

https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/international-vat-and-gst-rates.html

https://taxsummaries.pwc.com/lebanon/corporate/other-taxes

Dodatne informacije možete naći na

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

        Dodatne informacije možete naći na

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Deklaracija o carinskoj vrijednosti, komercijalna faktura, pro Forma faktura, pakirna lista, certifikat o porijeklu robe (preferencijalnog porijekla ili nepreferencijalnog porijekla), transportna dokumentacija, otpremnica, specifikacija robe, polisa osiguranja, otpremnica, pakirna lista, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja.

Izvor:

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod: Market Access Database

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=LB&hscode=

Izvor:

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/lebanon

Sporazumi:  Bosna i Hercegovina nema potpisanih  Sporazuma sa Libanonskom  Republikom.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Libanonskom Republikom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)2.874.783,41101.699,73309.293,951.930.940,512.626,19
UVOZ (KM)581.662,12588.560,611.024.759,51225.941,441.060.064,55
OBIM (KM)3.456.445,53690.260,341.334.053,462.156.881,951.062.690,74
SALDO (KM)2.293.121,29-486.860,88-715.465,561.704.999,07-1.057.438,36
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)494,2417,2830,18854,620,25

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Libanonsku Republiku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
0102Žive životinje vrste goveda:87,54%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 5,69%
4819Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakovanje, od papira, kartona, celulozne vate i kopre2,88%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari0,84%
3304Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući prepar0,82%
4813Cigaret papir, izrezan ili neizrezan u određene veličine ili je u obliku knjižica ili cijevčica i0,66%
7607Folije od aluminija (uključujući i štampane ili sa podlogom od papira, kartona, plastičnih masa i0,56%
6506Ostala pokrivala za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene:0,21%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj0,20%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:0,15%
Ostali0,45%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Libanonske Republike, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
3105Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa-azot, fosfor i kalij; osta93,16%
9905Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb.3,45%
8431Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za mašine iz tarifnih brojeva 84252,37%
6309Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv0,37%
8525Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijemnik ili aparat za snim0,15%
3924Stoni proizvodi, kuhinjski proizvodi i ostali proizvodi za domaćinstvo te toaletni proizovodi, od 0,15%
8438Mašine i uređaji koji nisu spomenuti niti uključeni u druge tarifne brojeve ove glave, za industri0,11%
6211Trenerke, skijaška odjeća i kupaće(gaće i kostimi); ostala odjeća:0,09%
8481Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude i slično, uključujući v0,07%
9503Ostale igracke; umanjeni modeli i slicni modeli za0,04%
Ostali0,04%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada

https://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07