Liban

Službeni naziv zemlje: Libanonska Republika   
Položaj: država u jugozapadnoj Aziji na Bliskom istoku. Nalazi se na obali istočnog Sredozemlja, a graniči na sjeveru i istoku      sa Sirijom, te na jugu s Izraelom.  
Glavni grad: Bejrut    
Službeni jezik: Arapski
Političko uređenje:
Površina ukupno: 10.452 km2
Stanovništvo:
Valuta: libanonska funta (100 piastera)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

Aktuelni ekonomski pokazatelji: 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018
Populacija 2.803.044 3.842.778 4.953.061 6.532.678 6.711.121 6.811.873 6.848.925
GNP ppp (milijarde,biliona *US$) 13.171 35.175 73.361 97.498 102.344 109.463 111.814
GNP ppp po glavi stanovinika US$ 4.700 9.150 14.810 14.920 15.250 16.070 16.330
GDP (US$ milijardi, biliona)(tekuće cijene): 2.838.485 17.260.364 38.419.626 49.973.873 51.239.050 53.393.668 56.639.155
GDP po glavi stanovnika (US$): 1.012 4.491 7.756 7.649 7.643 7.838 8.269
Rast realnog GDP

 (% promjene)

26,5 1,3 8,037 0,415 1,606 0,552 0,2
Balans tekućeg računa (milijarde, biliona* US$): ….. -7,552,051 -8,541,780 -10,473,958 -12,133,902 -12,445,109
Balans tekućeg računa

(% GDP):

…. …… -19,7 -17,1 -20,4 -22,7 -22,0
Izvoz (% GDP): 18,0 14,2 35,8 27,3 25,3 23,9 23,3
Uvoz (%GDP) 99,9 35,9 60,2 46,8 46,7 48,6 39,6
Inflacija (% promjene) 15,5 -2,1 0,2 3,0 0,9 3,6 5,9
FDI ( milioni USD)*milijarde 6,450 993,475 4,28 2,159 2,568 2,522 2,632
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dana) ….. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Prema procjeni iz 2018. godine sektor poljoprivrede čini  2,9 %, industrija   14,1  %, a  usluge čine  74,7  % GDP‐a.

Glavni poljoprivredni proizvodi:

U poljoprivredi prevladava uzgoj agruma, jabuka, grožđa, povrća, duhana i maslina, a u stočarstvu uzgoj ovaca i goveda.

Glavni industrijski proizvodi:

U industrijskoj ponudi većinom su prehrambeni proizvodi, nakit, cement, tekstil, drvo i namještaj, te naftni derivati.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

2,843,619 milijarde USD (2019.)
Glavni izvozni proizvodi: Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha: – nemonetarno ( 7108); Ostalo vatreno oružje i slične naprave koje djeluju paljenjem eksplozivnog punjenja (npr. puške sačmarice i puške za sport, vatreno oružje koje se puni sprijeda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pneumatski pištolji za humano ubijanje životinja, bacači brodske užadi) (9303); Nakit i njegovi dijelovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: – od plemenitih metala uključujući i one prevučene ili platirane plemenitim metalima (7113);
Bešavne cijevi i šuplji profili, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika: – cijevi vrsta koje se koriste za naftovode ili plinovode: (7404); Olovo u sirovim oblicima (7801):,
Nove pneumatske gume (4011); Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i sa dodatim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje ili alkoholom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: – orašasti plodovi, kikiriki i voćne sjemenke, uključujući mješavine tog voća (2008); Otpaci i ostaci od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretapanje (7204); Neprerađeni duhan; duhanski otpaci (2401); Roba koja nije drugdje navedena (9999);

Uvoz / vrijednost i struktura

0

13,745,579 milijarde USD (2019.)
Glavni uvozni proizvodi: Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: – naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji sadrže 70% ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja (2710); Putnički automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila za kombinovani prijevoz osoba i robe tipa "karavan", "kombi" itd. i trkaće automobile (8703); Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu upotrebu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sistem primjene) ili u oblike ili pakovanja za pojedinačnu prodaju (3004); Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku upotrebu; antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili ne ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični prozivodi: – antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, modifikovani ili ne ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način (3002); Žive životinje vrste goveda (0102); Pšenica i suražica (1001); Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha (7108); Nakit i njegovi dijelovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: – od plemenitih metala uključujući i one prevučene ili platirane plemenitim metalima (7113); Roba koja nije drugdje navedena (9999);

Članstvo u međunarodnim organizacijama

ABEDA, AFESD, AMF, CAEU, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAS (posmatrač), OIC, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (posmatrač)

Internet domain: lb.

Telefonski kod: +961

 Izvor: CIA World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/317.html

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
Glavni uvozni partneri / 2019 / %

Bosna i Hercegovina nalazi se na  75.  mjestu na listi izvoznih partnera  Libanonske Republike  u  2019. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na  63.  mjestu na listi uvoznih partnera  Libanonske  Republike u 2019. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

 

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna  stopa PDV-a je 11% a odnosi se na svu  oporezivu robu i usluge.     

Ako nije izuzeće posebno, PDV se obračunava na sve komercijalne transakcije koje preduzimaju poslovni subjekti. Izvoz robe i usluga i usluge povezane s izvozom, međunarodni prijevoz i neke od posrednih operacija imaju nultu ocjenu. Bankarske, finansijske usluge i operacije osiguranja oslobođeni su PDV-a.

Dopunjavanje troškova entiteta iz Libana u drugi entitet u inostranstvu podliježe PDV-u od 11%.

Izvor:

https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/international-vat-and-gst-rates.html

https://taxsummaries.pwc.com/lebanon/corporate/other-taxes

Dodatne informacije možete naći na

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

        Dodatne informacije možete naći na

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm

Dokumenti potrebni za izvoz:

Deklaracija o carinskoj vrijednosti, komercijalna faktura, pro Forma faktura, pakirna lista, certifikat o porijeklu robe (preferencijalnog porijekla ili nepreferencijalnog porijekla), transportna dokumentacija, otpremnica, specifikacija robe, polisa osiguranja, otpremnica, pakirna lista, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološko uvjerenja.

Izvor:

Za detaljne  informacije o dokumentaciji potrebnoj za određeni proizvod: Market Access Database

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewIFpubli.htm?countries=LB&hscode=

Izvor:

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/lebanon

Sporazumi:  Bosna i Hercegovina nema potpisanih  Sporazuma sa Libanonskom  Republikom.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Libanonskom Republikom

                                                 KM

  2015 2016 2017 2018 2019
Izvoz 1.366.198 3.406.269 3.794.185 1.405.492 2.874.783
Uvoz            158.301 121.326 756.058  

371.752

581.662
Obim 1.524.499 3.527.595 4.550.243 1.777.244 3.456.445
Saldo 1.207.897 3.284.943 3.038.127 1.033.740 2.293.121
Pokrivenost %

(I / U)

863,04% 2807,54% 501,84% 378,07% 494,24%

 

Vodeći izvozni proizvodi 2019.  (top 10):

 

0102     Žive životinje vrste goveda                                                                                                                                       81,66%

4407     Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm                                                                                                                    12,46%

3304   Proizvodi za uljepšavanje i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačavanje pigmentcije pri sunčanju; preparati za manikiranje i pedikiranje:

1,40%

6401      Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim d                                                                                        1,26%

3506     Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva                                                                                                 0,63%

7308     Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9                                                                                               0,57%

3824     Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe                                                                                            0,32%

2309     Preparati koji se koriste za prehranu životinja                                                                                                        0,29%

 4202     Kovčezi, koferi, neseseri, itd.                                                                                                                                     0,26%

3925       Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mjestu                    0,20%

  Vodeći uvozni proizvodi 2019. (top 8):

3808   Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, itd.                                                                                                              56,10%

3105  Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže dva ili                                                                                                           34,37%

3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna)                                                                                                       2,75%

9101 Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući i                                                                                                                 2,63%

7806  Ostali proizvodi, od olova                                                                                                                                                      2,18%

3811  Preparati protiv detonacije, preparati za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, preparati za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste namjene kao mineralna ulja                                                                                        1,28%

9031   Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili ispitivanje, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovoj glavi; projektori profila                                                                                                                                                       0,40%

3926   Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914                  0,29%

Izvor: UINO BiH, obrada: Vanjskotrgovinska komora BiH

Korisne adrese

 1. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine komorabih.ba
 2. The World Bank https://www.worldbank.org/; https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
 3. FIPA fipa.gov.ba
 4. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine mvteo.gov.ba
 5. Ambasada

https://www.mfa.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx?template_id=16&s1=820&id=6170  

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06