Letonija

Službeni naziv države: Republika Letonija
Glavni grad : Riga
Političko uređenje: parlamentarna demokracija (ustavna republika)
Položaj: sjeverna Evropa
Službeni jezik: letonski
Broj stanovnika: 1.901.548 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 2.663.151 2.367.550 2.097.555 1.977.527 1.959.537 1.942.248 1.927.174 1.913.822 1.901.548
BND, PPP (mlrd. USD) .. 19,00 37,41 49,13 52,26 55,51 58,38 60,47 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 8.020,00 17.830,00 24.840,00 26.670,00 28.580,00 30.290,00 31.590,00 ..
BDP (mlrd. USD) .. 7,95 23,87 27,24 28,05 30,38 34,40 34,06 33,51
BDP po glavi stanovnika (USD) .. 3.357,59 11.379,80 13.774,61 14.315,79 15.643,49 17.849,56 17.794,48 17.619,95
Rast BDP (godišnji) % .. 5,67 -4,41 4,01 2,37 3,25 4,02 2,03 -3,62
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) .. -0,29 0,41 -0,17 0,44 0,40 -0,10 -0,22 1,00
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -3,66 1,73 -0,61 1,56 1,31 -0,29 -0,65 3,00
Izvoz roba i usluga (% BDP) .. 36,83 53,45 60,28 59,61 61,63 61,42 60,21 60,28
Uvoz roba i usluga (% BDP) .. 44,81 55,55 62,00 59,28 62,27 62,21 61,05 59,12
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % .. 2,65 -1,08 0,17 0,14 2,93 2,53 2,81 0,22
SDI, neto priljev (mil. USD) .. 324,18 474,98 812,84 335,42 1.152,51 428,83 1.059,25 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 15,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 ..

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, poljoprivreda (ratarstvo), ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: metalna, elektro i auto industrija, kemijska industrija, drvna industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, telekomunikacije, financije i osiguanje, transport, građevinske usluge.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 15,15 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Republike Letonije: drvo i proizvodi od drveta (16,47 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,48 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,35 %); žitarice (4,87 %); vozila – osim tračnih (4,38 %); pića, alkoholi, ocat (4,35 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (3,58 %); farmaceutski proizvodi (3,37 %); proizvodi od željeza i čelika (3,34 %); te namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ...(3,15 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 17,33 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Republike Letonije: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,6 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (9,88 %); vozila – osim tračnih (6,94 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (6,2 %); farmaceutski proizvodi (4,37 %); plastika i proizvodi od plastike (4,28 %); pića, alkoholi, ocat (4,03 %); drvo i proizvodi od drveta (3,87 %); željezo i čelik (3,35 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,48 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Letonija je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima (ispod) izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • OSCE;
 • WTO;
 • IMF;
 • Vijeće Evrope;
 • EU.

Internet domain:             .lv

Telefonski kod:                + 371

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Litva
 • Estonija
 • Ruska Federacija
 • Njemačka
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Švedska
 • Danska
 • Poljska
 • Holandija
 • Finska
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Litva
 • Njemačka
 • Poljska
 • Estonija
 • Ruska Federacija
 • Holandija
 • Kina
 • Finska
 • Italija
 • Švedska
 • Ostale zemlje

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV-a u Republici Letoniji iznosi  (21 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od (12 %) ili (5%), kao i na one koje nisu predmet izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,1 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni plin, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Više informacija na: PDV i akcize u EU .

Izvor:       www.europa.eu

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Letonijom

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 1.225.325,60 3.118.588,38 4.038.530,72 3.111.322,47 2.495.674,61
UVOZ (KM) 6.024.527,23 5.503.880,93 5.947.535,52 6.138.097,38 7.424.055,95
OBIM (KM) 7.249.852,83 8.622.469,31 9.986.066,24 9.249.419,85 9.919.730,56
SALDO (KM) -4.799.201,63 -2.385.292,55 -1.909.004,80 -3.026.774,91 -4.928.381,34
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 20,34 56,66 67,90 50,69 33,62

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Letoniju, u 2020.godini 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Letoniju, 2020.godina
9406 Montažne zgrade 40,59%
8403 Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz … 30,86%
7321 Peci za zagrijavanje prostorija, stednjaci, … 15,29%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … 9,22%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 0,86%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 0,64%
3926 Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … 0,61%
6401 Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … 0,53%
8443  Mašine za štampanje za štampanje pomoću ploča, … 0,32%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral … 0,29%
Ostali 0,80%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Letonije, u 2020.godini 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Letonije, 2020.godina
7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proz 32,20%
8542 Elektronički integrirani krugovi: 9,77%
7308 Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 7,73%
8517 Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi 7,59%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jed 5,65%
2703 Test (uključujući tresetnu smolu) neaglomerisan il 5,55%
1604 Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i zamj 3,94%
3820 Preparati protiv smrzavanja i priprremljene tečnos 3,63%
4412 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proi 3,39%
3004 Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 3,12%
Ostali 17,44%

Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Republike Letonije u Bosni i Hercegovini ( LINK );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.