Kuvajt

Službeni naziv zemlje: Država Kuvajt
Glavni grad: Kuwait
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: ustavna monarhija
Površina ukupno: 17.818 km2
Stanovništvo: 4.270.563 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: kuvajtski dinar

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2019)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Stanovništvo, ukupno 2.095.350,00 2.045.123,00 2.991.884,00 3.835.588,00 3.956.862,00 4.056.102,00 4.137.314,00 4.207.077,00
BND, PPP (mlrd. USD) .. 135,30 239,36 201,23 197,47 238,37 242,24 247,94
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 66.160,00 80.000,00 52.460,00 49.900,00 58.770,00 58.550,00 58.930,00
BDP (mlrd. USD) 18,43 37,71 115,42 114,57 109,42 120,71 138,18 136,20
BDP po glavi stanovnika (USD) 8.794,61 18.440,38 38.577,50 29.869,55 27.653,16 29.759,47 33.399,06 32.373,25
Rast BDP – a (%) .. 4,69 -2,37 0,59 2,93 -4,71 1,25 0,43
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 3,89 14,67 36,99 8,58 0,64 7,76 24,05 33,81
Bilans tekućeg računa (% BDP -a ) 21,09 38,90 32,05 7,49 0,59 6,43 17,40 24,82
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 44,94 56,47 66,67 53,77 47,63 51,20 57,50 53,29
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 58,07 30,15 30,35 44,93 48,53 46,64 45,62 44,89
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 9,83 1,81 4,50 3,27 3,20 2,17 0,54 1,09
SDI, neto priljev (mil. USD) 5,60 16,30 1.304,63 284,65 292,03 113,01 -21,38 515,62
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 35,40 31,40 61,40 38,40 35,40 19,40

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
• Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (plodovi palmi, voće, povrće), stočarstvo i peradarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, kemijska industrija, metalna, mašinska, elektro i auto industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, finacije i osiguranje, transport, telekomunikacije, građevinske usluge, turizam.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura (2020.)

0

Ukupno: 40,15 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Kuvajta: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (89,29 %); organske kemikalije (2,86 %); vozila – osim tračnih, ... (2,02 %); plastika i proizvodi od plastike (1,44 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi, ... (0,61 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi , ... (0,32 %); željezo i čelik (0,28 %); mješoviti kemijski proizvodi (0,22 %); mliječni proizvodi, ptičja jaja, prirodni med, jestivi proizvodi animalnog porijekla, ... (0,21 %); proizvodi od željeza i čelika (0,2 %). Ostali proizvodi čine (2,55 %).

Uvoz / vrijednost i struktura (2020.)

0

Ukupno: 27,74 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Kuvajta: vozila – osim tračnih, ... (11,81 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10,45 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi, ... (9,38 %); farmaceutski proizvodi (5,42 %); proizvodi od željeza i čelika (4,05 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali , ... (3,46 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (3,16 %); plastika i proizvodi od plastike (2,71 %); mliječni proizvodi, ptičja jaja, prirodni med, jestivi proizvodi animalnog porijekla, ... (2,26 %); žitarice (2,17 %). Ostali proizvodi čine (45,43 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kuvajt je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • OIC;
 • IBRD;
 • IDB;
 • ICC;
 • IMF;
 • OPEC;
 • WTO;
 • itd.

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na link – u.

Internet domain:.kw
Telefonski kod: +965

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura u Kuvajtu

Zakon o PDV – u u Kuvajtu je u fazi pripreme, te bi nakon njegove izrade isti trebao biti upućen u daljnju proceduru[1].

Carine i akcize u Kuvajtu

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (5 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,12 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,65 %) u 2019.godini.

Potrebna dokumentacija za izvoz na kuvajtsko tržište je slijedeća: uvozna dozvola, komercijalna faktura, certifikat o porijeklu proizvoda, pakirna lista, teretnica, kao i ostali dokumenti koji dokazuju da je roba koja ulazi na tržište Kuvajta usklađena sa standardima koje ovo tržište zahtjeva. To se posebno odnosi na dokumente vezane za dokazivanje zdravstvene i higijenske ispravnosti.

Također, potrebno je poštovati i ostale specifičnosti tržišta kao što su predočenje halal certifikata, te pridržavati se odredbi vezanih za restrikcije uvoza u Kuvajt.

Restrikcije uvoza u Kuvajtu odnose se na proizvode poput svinjetine, alkohola, narkotika, aparata za kockarnice, te pornografske materijale i sadržaje.

Posebne uvozne dozvole propisane su za proizvode kao što su eksploziv i naoružanje.

Više informacija o navedenoj tematici možete pronaći – ovdje .

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Državom Kuvajt

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)2.307.433,175.483.380,243.304.707,186.628.671,901.536.265,60
UVOZ (KM)279.615,40134.288,26298.226,76174.350,7250.122,21
OBIM (KM)2.587.048,575.617.668,503.602.933,946.803.022,621.586.387,81
SALDO (KM)2.027.817,775.349.091,983.006.480,426.454.321,181.486.143,39
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)825,224.083,291.108,123.801,923.065,04

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kuvajt, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 62,93%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron20,17%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral12,36%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka1,41%
3304Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući prepar0,62%
2309Preparati koji se koriste za prehranu životinja:0,57%
2202Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili arom0,38%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali za0,37%
4401Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i slične0,34%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj0,24%
Ostali0,61%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kuvajta, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari81,46%
6214Šalovi, ešarpe, mahrame, šamije i slični proizvodi:5,73%
9905Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb.3,10%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 91,52%
6309Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv1,44%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr madraci, jorgani, perine, jastuci i jas1,08%
6304Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, isključujući proizvode iz tarifnog broja 9404:1,00%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj0,87%
9405Lampe i druga svjetleca tijela, ukljucujuci reflek0,62%
5705Ostali tepisi i ostali podni pokrivači, od tekstil0,56%
Ostali2,62%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Državom Kuvajt potpisala slijedeće sporazume:

 • Trgovinski sporazum ( LINK );
 • Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ( INFO );
 • Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija ( LINK );
 • Sporazum o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji ( LINK );
 • Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Kuvajt ( LINK ).

Više o gore navedenoj tematici vezanoj za sporazume možete pogledati na link – u.

 Izvor:       Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Kuvajta ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06