Kuvajt

Službeni naziv zemlje: Država Kuvajt
Glavni grad: Kuwait
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: ustavna monarhija
Površina ukupno: 17.818 km2
Stanovništvo: 4.270.563 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: kuvajtski dinar

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2019)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Stanovništvo, ukupno 2.095.350,00 2.045.123,00 2.991.884,00 3.835.588,00 3.956.862,00 4.056.102,00 4.137.314,00 4.207.077,00
BND, PPP (mlrd. USD) .. 135,30 239,36 201,23 197,47 238,37 242,24 247,94
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) .. 66.160,00 80.000,00 52.460,00 49.900,00 58.770,00 58.550,00 58.930,00
BDP (mlrd. USD) 18,43 37,71 115,42 114,57 109,42 120,71 138,18 136,20
BDP po glavi stanovnika (USD) 8.794,61 18.440,38 38.577,50 29.869,55 27.653,16 29.759,47 33.399,06 32.373,25
Rast BDP – a (%) .. 4,69 -2,37 0,59 2,93 -4,71 1,25 0,43
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 3,89 14,67 36,99 8,58 0,64 7,76 24,05 33,81
Bilans tekućeg računa (% BDP -a ) 21,09 38,90 32,05 7,49 0,59 6,43 17,40 24,82
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 44,94 56,47 66,67 53,77 47,63 51,20 57,50 53,29
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 58,07 30,15 30,35 44,93 48,53 46,64 45,62 44,89
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % 9,83 1,81 4,50 3,27 3,20 2,17 0,54 1,09
SDI, neto priljev (mil. USD) 5,60 16,30 1.304,63 284,65 292,03 113,01 -21,38 515,62
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. 35,40 31,40 61,40 38,40 35,40 19,40

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
• Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (plodovi palmi, voće, povrće), stočarstvo i peradarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, kemijska industrija, metalna, mašinska, elektro i auto industrija, prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, finacije i osiguranje, transport, telekomunikacije, građevinske usluge, turizam.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura (2020.)

0

Ukupno: 40,15 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Kuvajta: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (89,29 %); organske kemikalije (2,86 %); vozila – osim tračnih, ... (2,02 %); plastika i proizvodi od plastike (1,44 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi, ... (0,61 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi , ... (0,32 %); željezo i čelik (0,28 %); mješoviti kemijski proizvodi (0,22 %); mliječni proizvodi, ptičja jaja, prirodni med, jestivi proizvodi animalnog porijekla, ... (0,21 %); proizvodi od željeza i čelika (0,2 %). Ostali proizvodi čine (2,55 %).

Uvoz / vrijednost i struktura (2020.)

0

Ukupno: 27,74 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Kuvajta: vozila – osim tračnih, ... (11,81 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi, ... (10,45 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi, ... (9,38 %); farmaceutski proizvodi (5,42 %); proizvodi od željeza i čelika (4,05 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali , ... (3,46 %); optički, fotografski, kinematografski, ... (3,16 %); plastika i proizvodi od plastike (2,71 %); mliječni proizvodi, ptičja jaja, prirodni med, jestivi proizvodi animalnog porijekla, ... (2,26 %); žitarice (2,17 %). Ostali proizvodi čine (45,43 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Kuvajt je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • OIC;
 • IBRD;
 • IDB;
 • ICC;
 • IMF;
 • OPEC;
 • WTO;
 • itd.

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na link – u.

Internet domain:.kw
Telefonski kod: +965

Glavni izvozni partneri / 2020 / %
 • Saudijska Arabija
 • Kina
 • UAE
 • Indija
 • Irak
 • Katar
 • Oman
 • Pakistan
 • Jordan
 • Nigerija
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
 • Kina
 • USA
 • UAE
 • Japan
 • Saudijska Arabija
 • Indija
 • Njemačka
 • Italija
 • Švicarska
 • Francuska
 • Ostale zemlje

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura u Kuvajtu

Zakon o PDV – u u Kuvajtu je u fazi pripreme, te bi nakon njegove izrade isti trebao biti upućen u daljnju proceduru[1].

Carine i akcize u Kuvajtu

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (5 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,12 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,65 %) u 2019.godini.

Potrebna dokumentacija za izvoz na kuvajtsko tržište je slijedeća: uvozna dozvola, komercijalna faktura, certifikat o porijeklu proizvoda, pakirna lista, teretnica, kao i ostali dokumenti koji dokazuju da je roba koja ulazi na tržište Kuvajta usklađena sa standardima koje ovo tržište zahtjeva. To se posebno odnosi na dokumente vezane za dokazivanje zdravstvene i higijenske ispravnosti.

Također, potrebno je poštovati i ostale specifičnosti tržišta kao što su predočenje halal certifikata, te pridržavati se odredbi vezanih za restrikcije uvoza u Kuvajt.

Restrikcije uvoza u Kuvajtu odnose se na proizvode poput svinjetine, alkohola, narkotika, aparata za kockarnice, te pornografske materijale i sadržaje.

Posebne uvozne dozvole propisane su za proizvode kao što su eksploziv i naoružanje.

Više informacija o navedenoj tematici možete pronaći – ovdje .

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Državom Kuvajt

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (KM) 1.935.491,55 1.314.149,98 3.329.883,87 2.307.433,17 5.483.380,24
UVOZ (KM) 167.893,58 241.771,81 208.448,23 279.615,40 134.288,26
OBIM (KM) 2.103.385,13 1.555.921,79 3.538.332,10 2.587.048,57 5.617.668,50
SALDO (KM) 1.767.597,97 1.072.378,17 3.121.435,64 2.027.817,77 5.349.091,98
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 1.152,81 543,55 1.597,46 825,22 4.083,29

Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kuvajt, 2020.godina 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Kuvajt, 2020.godina
9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična … 71,40%
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 16,49%
0406 Sir i skuta: … 2,97%
3306 Preparati za higijenu usta i zubi, uključujući … 1,93%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … 1,69%
3304 Proizvodi za uljepšavane i šminkanje i proizvodi … 1,55%
4401 Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, … 1,30%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 0,78%
1905 Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … 0,73%
2201 Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne … 0,58%
Ostali 0,57%

 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kuvajta, 2020.godina 

Tarifa Naziv tarife Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Kuvajta, 2020.godina
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 37,61%
0804 Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i … 28,73%
9905 lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje … 6,55%
4901 Štampane knjige, brošure, leci i slični štampani … 4,36%
1006 Riža: … 3,84%
1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji … 3,29%
8414 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski … 2,52%
6306 Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; … 2,41%
6214 Šalovi, ešarpe, mahrame, šamije i slični proizvodi … 1,67%
8516 Elektricni protocni i akumulacioni grijaci vode i … 1,65%
Ostali 7,37%

 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Državom Kuvajt potpisala slijedeće sporazume:

 • Trgovinski sporazum ( LINK );
 • Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ( INFO );
 • Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija ( LINK );
 • Sporazum o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji ( LINK );
 • Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Kuvajt ( LINK ).

Više o gore navedenoj tematici vezanoj za sporazume možete pogledati na link – u.

 Izvor:       Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Kuvajta ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.