Kuvajt

Službeni naziv zemlje: Država Kuvajt
Položaj:
jugozapad kontinenta „Azija“ – region „Srednji Istok“
Glavni grad: Kuvait
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: shodno Ustavu – monarhija
Površina ukupno: 17.818 km2
Stanovništvo: 4.268.873 (podatak iz 2022.godine)
Valuta: kuvajtski dinar (KWD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 1.934.901,00 2.943.356,00 3.908.743,00 4.441.100,00 4.360.444,00 4.250.114,00 4.268.873,00
BND, PPP (USD) 135.146.081.370,49 239.386.659.995,87 201.226.216.155,38 249.893.842.520,51 232.170.297.895,15 244.079.865.039,25 275.732.433.105,63
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 69.850,00 81.330,00 51.480,00 56.270,00 53.240,00 57.430,00 64.590,00
BDP (USD) 37.718.794.714,18 115.416.745.328,99 114.585.567.439,67 136.191.752.590,90 105.948.765.156,03 136.797.422.273,87 184.558.274.288,74
BDP po glavi stanovnika (USD) 19.493,91 39.212,64 29.315,20 30.666,22 24.297,70 32.186,77 43.233,49
Godišnji rast BDP – a (%) 4,69 -2,37 0,59 -0,55 -8,86 1,31 8,18
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 14.672.132.906,68 36.989.237.366,00 8.584.241.437,16 30.254.864.181,81 22.029.709.989,80 34.943.331.016,17 63.082.179.480,64
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 38,90 32,05 7,49 22,21 20,79 25,54 34,18
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 56,47 66,67 53,77 53,29 .. .. ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 30,15 30,35 44,93 44,89 .. .. ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,81 4,50 3,27 1,09 2,10 3,42 ..
SDI, neto priljev (USD) 16.299.834,37 1.304.627.500,01 284.647.623,81 515.617.569,39 -558.055.522,57 -272.335.307,10 752.255.305,97
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 35,40 31,40 19,40 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
• Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Najznačajniji privredni sektori Kuvajta, 2020. godina

Prema informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Kuvajta, primarni sektor (u svom dijelu vezanom za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo) sudjeluje sa 0,46 % u spomenutoj vrijednosti.

Interes za poljoprivredu primjetan je u segmentu uzgoja koštunjičastih plodova (npr. plodovi drveta palme), razvoja voćarstva, povrtlarstva, ali i stočarstva, te peradarstva.

Ribarstvo se u okviru primarnog sektora Kuvajta smatra još jednom od potencijalnih grana za razvoj privrede.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u dijelu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 45,43 % i predstavlja važan dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu Kuvajta.

Značajan utjecaj na rast spomenutog sektora Kuvajta imaju energetika (proizvodnja sirove nafte), kemijska industrija  (proizvodnja naftnih derivata), zatim metalna industrija, auto – industrija, elektro – industrija, te prehrambena industrija.

Vodeći računa o komplementarnosti sa vlastitom industrijom i njenim potrebama, kao i o mogućnosti supstitucije pojedinih proizvoda, Kuvajt razvoj sektora temelji na uvozu potrebnih sirovina, poluproizvoda, repromaterijala, te dijelova  za proizvodnju, preradu, obradu i doradu.  Ponuda finalnih proizvoda dijelom je rezultat korištenja i vlastite sirovinske baze i resursa.

Svojom dodanom vrijednošću tercijalni sektor sudjeluje sa 69,06 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Kuvajta, pa se iz navedenog razloga smatra najznačajnijim sektorom u kuvajtskom privrednom razvoju.

Trgovina, transport, telekomunikacije, kao i financije, te osiguravajuća djelatnost prednjače u ovom sektoru, upravo kao što mu značajno doprinosi i građevinarstvo – u domeni razvoja arhitekture i građevinskih usluga. Turizam se trenutno nalazi u fazi rasta, pri čemu konstantno obogaćuje svoju ponudu, te širi paletu turističkih usluga.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura (2021.)

0

Ukupan izvoz Kuvajta na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio je 63,13 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Kuvajta navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (91,65 %), „29“ – organske kemikalije (2,64 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (1,70 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (0,65 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (0,41 %), „72“ – željezo i čelik (0,34 %), „85“ – električne mašine i ... (0,25 %), „04“ – mliječni proizvodi, ... (0,16 %), „33“ – eterična ulja i ... (0,15 %), te „73“ – proizvodi od željeza ... (0,15 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Kuvajta na međunarodno tržište čine 1,90 % od ukupnog izvoza Kuvajta u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura (2021.)

0

Ukupan uvoz Kuvajta sa svjetskog tržišta u 2021. godini iznosio je 31,89 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Kuvajta jesu „87“ – vozila osim željezničkih ... (12,47 %), „85“ – električne mašine i ... (9,16 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (8,15 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (7,18 %), „30“ – farmaceutski proizvodi ... (5,22 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (3,08 %), „61“ – odjevni predmeti i ... (2,91 %), „72“ – željezo i čelik (2,82 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,63 %), te „94“ – namještaj, ležišta ... (2,43 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Kuvajta čine 43,95 % od ukupnog uvoza Kuvajta sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Države Kuvajt u međunarodnim institucijama, asocijacijama i (ili) organizacijama moguće je učestvovanje Države Kuvajt u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i (ili) organizacija u kojima je ova zemlja član:

 • UN
 • WTO
 • ASEAN
 • Arapska liga
 • GCC
 • OPEC
 • OIC
 • itd.

Internet domain:.kw
Telefonski kod: +965

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 vanjskotrgovinskih partnera Kuvajta na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Kuvajta.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 vanjskotrgovinskih partnera Kuvajta sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Kuvajt.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Stopa prethodno spomenutog poreza u zemljama Golfskog zaljeva unificirana je shodno njihovom međusobnom dogovoru. Stoga se u Državi Kuvajt oporezivanje vrši po stopi od 5 % – osim u slučajevima kada je određeni proizvod i (ili) usluga oslobođen(a) od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Carine u Državi Kuvajt

Carinske stope Države Kuvajt po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (4,92 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,84 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (4,64 %)

Slijedom navedenog obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Države Kuvajt. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje – pretočene u zakonsku regulativu tržišta. Ispunjavanje zahtjeva dovodi do regulacije funkcioniranja tržištog prostora sprovođenjem carinskih postupaka i primjenom carinskih procedura važećih na datom tržištu.

Zahtjev tržišta

Uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative u procesu pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda – npr. certifikacija, standardizacija, brendiranje, … osigurava se tehnička sigurnost proizvoda na tržištu, jednako kao i zdravstvena, ali i higijenska ispravnost određenih proizvoda.

Također je potrebno poštivati i ostale specifičnosti tržišta poput propisa vezanih za halal i „Halal“ certifikaciju, te pridržavati se odredbi vezanih za restrikcije i (ili) zabrane uvoza roba i usluga na tržište Države Kuvajt.

Neophodno je obratiti pažnju na regulativu u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na spomenutom tržištu.

Značajan broj tržišta, pa tako i Država Kuvajt, uveo je određena ograničenja i zabrane vezane za uvoz i (ili) izvoz roba i (ili) usluga na svome prostoru. Restrikcije uvoza odnose se na proizvode poput svinjetine, alkohola, narkotika, aparata za kockarnice, materijale i sadržaje neprimjerene spomenutom tržištu i zakonima kojima je ovo tržište regulirano.

Posebne uvozne dozvole propisane su za proizvode poput eksploziva i naoružanja.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Državom Kuvajt

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kuvajt, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kuvajta, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Kuvajt, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Države Kuvajt potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Pregledom navedenih informacija vidljivo je da je Bosna i Hercegovina sa Državom Kuvajt potpisala „Trgovinski sporazum“, „Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“, „Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija“, „Sporazum o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji“, te „Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Kuvajt“.

U svrhu pridobivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije o diplomatskim odnosima između dviju država, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Države Kuvajt pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Radi boljeg razumjevanja pravnog okvira za suradnju,između Bosne i Hercegovine i Države Kuvajt potrebno je uvažiti odredbe sporazuma i ostalih pravnih akata iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine, ali i Države Kuvajt.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Države Kuvajt u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25