Kretanje uvoza i izvoza specifičnih proizvoda u svijetu

[vc_row][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]U cilju boljeg informisanja bh. kompanija analizirali smo kretanje izvoza i uvoza  određenog broja specifičnih proizvoda na svjetskom nivou, na koje će ukrajinska kriza imati uticaj u lancu nabavke u budućem periodu.

U navedenoj listi su pobrojani posmatrani specifični proizvodi koji će se istraživati, te njihovi tarifni brojevi.

                                                Opis Tarifni broj
☐ Pšenica 1001
☐ Brašno 1101
☐ Kukuruz 1005
☐ Soja 1201
☐ Umjetna gnojiva 3102
☐ Nafta 2709
☐ Naftni plin I hidrokarbonati 2711
☐ Plin prirodni 2711 11
☐ Željezo sirovo 7201
☐ Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno 4403
☐ Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem 4407
☐ Listovi furnira i listovi za šperploče 4408
☐ Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) 4410
☐ Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala 4411
☐ Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi 4412
☐ Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča 4413
☐ Čelik (proizvodi od čelika i željeza) 73
☐ Aluminij 76

Analiza vanjskotrgovinske razmjene pšenice (1001)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza pšenice u 2020. godini iznosila je 44.947.569 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici pšenice su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta pšenice u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Ruska Federacija 7.918.294 7.265.989
2. USA 6.322.649 7.286.648
3. Kanada 6.301.250 6.647.665
4. Francuska 4.540.749 4.535.315
5. Ukrajina 3.595.472
6. Australija 2.712.736 7.260.301
7. Argentina 2.117.434 2.454.059
8. Njemačka 2.103.668 1.988.697
9. Kazahstan 1.137.140
10. Poljska 1.045.944
Top 10 37.795.336 hilj. USD
Ostale 7.152.233 hilj. USD
UKUPNO 44.947.569 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Pšenica u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza pšenice u 2020. godini iznosila je 48.463.740 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici pšenice su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta pšenice u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Egipat 2.693.851
2. Indonezija 2.616.037
3. Turska 2.334.510 2.692.627
4. Kina 2.260.233
5. Nigerija 2.056.507
6. Italija 2.043.025
7. Alžir 1.645.847
8. Filipini 1.573.208
9. Japan 1.525.035 1.780.816
10. Maroko 1.423.722
Top 10 20.171.975 hilj. USD
Ostale 28.291.765 hilj. USD
UKUPNO 48.463.740 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Pšenica u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za brašno (1101)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za brašno u 2020. godini iznosila je 4.752.562 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za brašno su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za brašno u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Turska 951.074 1.106.929
2. Kazahstan 489.385
3. Njemačka 345.579 385.716
4. Uzbekistan 218.610
5. Argentina 194.275 182.788
6. Italija 148.169
7. Sjedinjene Američke Države 145.938 147.056
8. Egipat 140.486
9. Indija 138.978
10. Belgija 121.892 1.106.929
Top 10 hilj. 2.894.386 USD
Ostale hilj. USD
UKUPNO hilj. 4.752.562 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Brašno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza brašna u 2020. godini iznosila je  4.712.186   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici brašna su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za brašno u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Afganistan 562.266
2. Irak 453.823
3. Holandija 206.526
4. Sjedinjene Američke Države 202.087 214.042
5. Francuska 145.085 138.143
6. Bolivija, Višenacionalna Država 127.348 92.891
7. Jemen 116.750
8. Meksiko 102.476
9. Ireland 99.786 116.492
10. Hong Kong, Kina 96.660 99.894
Top 10 hilj. 2.112.807 USD
Ostale hilj. 2.599.379 USD
UKUPNO hilj. 4.712.186 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Brašno u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Kukuruz (1005)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za kukuruz u 2020. godini iznosila je 36.877.773 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za kukuruz su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za kukuruz u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 9.575.477 19.112.373
2. Argentina 6.078.000 8.379.555
3. Brazil 5.853.003 4.188.846
4. Ukrajina 4.883.689
5. Francuska 1.719.245 1.938.419
6. Rumunija 1.225.773
7. mađarska 1.015.880
8. Srbija 644.611 583.733
9. Južna Afrika 564.615 814.045
10. Bugarska 502.766
Top 10 hilj. 32.063.059 USD
Ostale hilj. 4.814.714 USD
UKUPNO hilj. 36.877.773   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Kukuruz u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza kukuruza u 2020. godini iznosila je  41.003.563 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici kukuruza su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Kukuruz u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Japan 3.294.930 4.723.319
2. Meksiko 3.089.723
3. Iran, Islamska Republika 2.522.129
4. kina 2.490.317
5. Vijetnam 2.402.234
6. Koreja, Republika 2.370.922 3.223.894
7. Egipat 1.880.862
8. Španija 1.653.435 2.193.265
9. Holandija 1.289.972
10. Kolumbija 1.221.505
Top 10 hilj. 22.216.029 USD
Ostale hilj. 18.787.534 USD
UKUPNO hilj. 41.003.563 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: „Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Kukuruz u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Soju (1201)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za soju u 2020. godini iznosila je 64.012.022 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za soju su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za soju u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Brazil 28.564.147 38.638.731
2. Sjedinjene Američke Države 25.590.175 27.522.855
3. Argentina 2.343.123 2.232.125
4. Paragvaj 2.146.550 2.975.124
5. Kanada 1.931.244 2.400.567
6. Urugvaj 753.781
7. Ukrajina 690.136
8. Holandija 447.954
9. Ruska Federacija 415.348 407.712
10. Hrvatska 115.607
Top 10 hilj. 62.998.065 USD
Ostale hilj. 1.013.957 USD
UKUPNO hilj. 64.012.022 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Soja u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Soje u 2020. godini iznosila je  68.010.435 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Soje su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Soju u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 39.528.004
2. Meksiko 2.225.842
3. Argentina 1.982.370 2.623.687
4. Holandija 1.743.208
5. Tajland 1.614.461 2.263.445
6. Egipat 1.600.286
7. Njemačka 1.575.112 1.938.994
8. Japan 1.491.298 2.067.904
9. Španija 1.288.964 2.033.422
10. Turska 1.206.053 1.464.087
Top 10 hilj. 54.255.598 USD
Ostale hilj. 13.754.837 USD
UKUPNO hilj. 68.010.435 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Soja u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene umjetnih gnojiva (3102)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza umjetnih gnojiva  u 2020. godini iznosila je 21.675.694  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici umjetnih gnojiva su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta umjetnih gnojiva u periodu 22020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 2.611.150
2. Ruska Federacija 2.484.576 4.468.582
3. Katar 1.319.861
4. Saudijska Arabija 1.155.957
5. Oman 1.130.529
6. Holandija 1.091.502
7. Egipat 939.234
8. Alžir 904.760
9. Belgija 867.416
10. Iran, Islamska Republika 705.548
Top 10 hilj. 13.210.533 USD
Ostale hilj. 8.465.161. USD
UKUPNO hilj. 21.675.694   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Umjetna gnojiva u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza umjetnih gnojiva u 2020. godini iznosila je  23.806.562  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici umjetnih gnojiva su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta umjetnih gnojiva u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Indija 3.047.109
2. Brazil 2.502.497 4.375.023
3. Sjedinjene Američke Države 1.999.275 3.925.069
4. Francuska 1.005.157 1.633.437
5. Australija 758.354 1.317.893
6. Meksiko 677.712
7. Tajland 677.556 1.030.850
8. Turska 669.442 1.349.711
9. Njemačka 552.767 757.345
10. Ujedinjeno kraljevstvo 526.998 811.834
Top 10 hilj. 12.416.867 USD
Ostale hilj. 11.389.695 USD
UKUPNO hilj. 23.806.562   USD

 Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Umjetna gnojiva u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene nafte (2709)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza nafte u 2020. godini iznosila je 607.279.930    hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici nafte su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta nafte u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Ujedinjeni Arapski Emirati 105.123.365
2. Ruska Federacija 72.564.294 110.119.384
3. Irak 50.907.809
4. Sjedinjene Američke Države 49.507.575 69.356.113
5. Kanada 47.605.672 81.962.818
6. Kuvajt 28.629.492
7. Nigerija 25.161.351
8. Kazahstan 23.703.746
9. Norveška 22.671.605 40.908.195
10. Angola 20.227.206
Top 10 446.102.115 hilj. USD
Ostale 161.177.815 hilj. USD
UKUPNO 607.279.930 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Nafta u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza nafte u 2020. godini iznosila je  708.967.546  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici nafte su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta nafte u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 176.321.269
2. Sjedinjene Američke Države 81.821.051 138.383.896
3. Indija 64.579.748
4. Koreja, Republika 44.461.676 67.019.705
5. Japan 43.509.685 62.807.265
6. Njemačka 27.401.959 39.951.893
7. Holandija 21.979.696
8. Ujedinjeni Arapski Emirati 21.440.696
9. Španija 18.214.889 29.492.606
10. Tajland 17.643.217 25.345.378
Top 10 hilj. 517.373.886 USD
Ostale hilj. 191.593.660 USD
UKUPNO hilj. 708.967.546   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Nafta u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za  Naftni plin I hidrokarbonati (2711)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Naftni plin I hidrokarbonati u 2020. godini iznosila je 229.153.744 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Naftni plin I hidrokarbonati su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Katar 34.883.977
2. Sjedinjene Američke Države 33.138.180 67.615.740
3. Australija 27.338.826 37.661.517
4. Ujedinjeni Arapski Emirati 20.488.753
5. Norveška 13.715.482 57.519.925
6. Njemačka 9.626.774 14.136.508
7. Ruska Federacija 7.841.787 8.814.840
8. Alžir 7.755.548
9. Malezija 7.394.503 9.925.324
10. Kanada 7.052.137 15.055.311
Top 10 hilj. 169.235.967 USD
Ostale hilj. 59.917.777 USD
UKUPNO hilj. 229.153.744 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Naftnog plina I hidrokarbonata u 2020. godini iznosila je  252.676.897 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Naftnog plina I hidrokarbonata su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Naftni plin I hidrokarbonate u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 42.078.492
2. Japan 34.177.139 45.424.293
3. Njemačka 23.626.934 47.258.474
4. Koreja, Republika 18.927.874 30.844.994
5. Indija 15.247.155
6. Italija 11.163.138
7. Francuska 8.186.049 19.614.626
8. Sjedinjene Američke Države 7.490.726 14.295.833
9. Meksiko 6.672.448
10. Tajpej, kineski 6.080.890
Top 10 hilj. 173.650.845 USD
Ostale hilj. 79.026.052 USD
UKUPNO hilj. 252.676.897 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Plin prirodni (2711 11)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Plin prirodni u 2020. godini iznosila je 77.923.928 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Plin prirodni su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Plin prirodni u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Australija 26.312.442 36.643.533
2. Sjedinjene Američke Države 13.045.788 26.937.758
3. Malezija 6.865.068 8.816.467
4. Ruska Federacija 6.745.828 7.320.221
5. Nigerija 3.748.842
6. Oman 3.677.245
7. Indonezija 3.609.514
8. Papua Nova Gvineja 3.310.233
9. Trinidad i Tobago 2.341.485
10. Brunej Darussalam 2.161.184
Top 10 hilj. 71.817.629 USD
Ostale hilj. 6.106.299 USD
UKUPNO hilj. 77.923.928 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Plin prirodni u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Plina prirodnog  u 2020. godini iznosila je  107.039.979 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Plina prirodnog su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Plin prirodni u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Japan 30.139.915 38.772.398
2. kina 23.393.442
3. Koreja, Republika 15.718.260 25.456.410
4. Indija 7.908.672
5. Tajpej, kineski 5.510.295
6. Španija 3.477.584 8.175.759
7. Francuska 2.748.764 5.851.612
8. ujedinjeno kraljevstvo 2.257.792 5.479.587
9. Italija 2.124.612
10. Pakistan 2.079.178
Top 10 hilj. 95.358.514 USD
Ostale hilj. 11.681.465 USD
UKUPNO hilj. 107.039.979 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Plin prirodni u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Željezo sirovo (7201)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Željezo sirovo u 2020. godini iznosila je 4.468.169 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Željezo sirovo su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Željezo sirovo u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Ruska Federacija 1.306.840 1.992.800
2. Brazil 1.130.666 1.641.645
3. Ukrajina 922.193
4. Japan 169.527 22.693
5. Indonezija 161.277
6. Indija 134.685
7. Južna Afrika 126.959 206.162
8. Njemačka 100.703 120.515
9. Francuska 68.499 103.458
10. Holandija 61.365
Top 10 hilj. 4.182.714 USD
Ostale hilj. 285.455 USD
UKUPNO hilj. 4.468.169 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Željezo sirovo u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Željeza sirovog u 2020. godini iznosila je  5.458.177 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Željeza sirovog su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Željezo sirovo u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 2.032.570
2. Sjedinjene Američke Države 1.566.164 3.418.108
3. Turska 369.590 676.064
4. Italija 354.330
5. Saudijska Arabija 143.732
6. Njemačka 89.370 172.263
7. Holandija 83.951
8. Poljska 73.321
9. Ujedinjeni Arapski Emirati 71.451
10. Tajland 64.922 62.996
Top 10 hilj. 4.849.401 USD
Ostale hilj. 608.776 USD
UKUPNO hilj. 5.458.177 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Željezo sirovo u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (4403)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u 2020. godini iznosila je 13.546.946 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Novi Zeland 1.998.498 2.825.586
2. Sjedinjene Američke Države 1.626.489 2.148.401
3. Ruska Federacija 1.018.379 1.021.665
4. Njemačka 989.723 1.137.729
5. Češka Republika 894.784 1.209.576
6. Urugvaj 776.326
7. Belgija 661.445
8. Papua Nova Gvineja 566.077
9. Australija 513.396 184.333
10. Kanada 349.252 520.823
Top 10 hilj. 9.394.369 USD
Ostale hilj. 4.152.577 USD
UKUPNO hilj. 13.546.946 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u 2020. godini iznosila je  15.200.436 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađenosu:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađenou periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 8.405.186
2. Austrija 720.248
3. Indija 649.040
4. Japan 569.779 776.772
5. Švedska 453.379
6. Vijetnam 396.546
7. Njemačka 381.609 500.834
8. Koreja, Republika 368.907 528.188
9. Finska 324.521
10. Belgija 272.616
Top 10 hilj. 12.541.831 USD
Ostale hilj. 2.658.605 USD
UKUPNO hilj. 15.200.436 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene  za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem (4407)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem u 2020. godini iznosila je 37.174.643 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta —  u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kanada 7.744.389 13.462.681
2. Ruska Federacija 4.211.526 6.048.523
3. Švedska 3.369.518
4. Njemačka 2.572.668 4.350.507
5. Sjedinjene Američke Države 2.561.484 3.434.020
6. Finska 1.779.024
7. Austrija 1.429.265
8. Tajland 927.391 1.055.546
9. Latvija 780.434 1.459.323
10. Čile 731.461 927.958
Top 10 hilj. 26.107.160 USD
Ostale hilj. 11.067.483 USD
UKUPNO hilj. 37.174.643 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjemobrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem u 2020. godini iznosila je  38.311.609  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 8.445.544 14.262.993
2. kina 7.645.333
3. Ujedinjeno kraljevstvo 2.036.897 3.725.860
4. Japan 1.728.484 2.559.138
5. Njemačka 1.401.833 2.234.192
6. Italija 1.160.317
7. Holandija 1.100.041
8. Francuska 913.653 1.493.883
9. Vijetnam 796.770
10. Belgija 786.697
Top 10 hilj. 26.015.569 USD
Ostale hilj. 12.296.040 USD
UKUPNO hilj. 38.311.609 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjemobrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Listove furnira i listove za šperploče  (4408)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Listove furnira i listove za šperploče u 2020. godini iznosila je 3.208.463   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Listove furnira i listove za šperploče su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Listove furnira i listove za šperploče  u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 537.377
2. Sjedinjene Američke Države 279.028 360.099
3. Kanada 264.096 413.775
4. Ukrajina 205.799
5. Gabon 182.152
6. Njemačka 145.982 169.407
7. Ruska Federacija 143.048 185.534
8. Italija 119.329
9. Rumunija 92.004
10. Vijetnam 88.792
Top 10 hilj. 2.057.607 USD
Ostale hilj. 1.150.856 USD
UKUPNO hilj. 3.208.463 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Listovi furnira i listovo za šperploče  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Listova furnira i listova za šperploče  u 2020. godini iznosila je  3.561.596 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Listova furnira i listova za šperploče su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Listove furnira i listove za šperploče  u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 336.595 492.270
2. Kina 249.423
3. Vijetnam 205.775
4. Njemačka 175.462 197.715
5. Indija 169.370
6. Nigerija 169.223
7. Italija 151.923
8. Španija 126.720 171.213
9. Francuska 121.829 145.348
10. Kanada 117.784 153.371
Top 10 hilj. 1.824.104 USD
Ostale hilj. 1.737.492 USD
UKUPNO hilj. 3.561.596 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Listovi furnira i listovo za šperploče  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) (4410)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u 2020. godini iznosila je 8.636.008 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kanada 1.996.075 4.119.053
2. Austrija 695.545
3. Njemačka 624.763 917.332
4. Rumunija 409.945
5. Francuska 335.672 451.107
6. Ruska Federacija 332.127 676.309
7. Češka Republika 330.848 481.766
8. Tajland 328.636 496.228
9. Italija 296.776
10. Belgija 275.486
Top 10 hilj. 5.625.873 USD
Ostale hilj. 3.010.135 USD
UKUPNO hilj.  8.636.008 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u 2020. godini iznosila je  8.752.239 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)  u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 2.062.972 4.447.586
2. Njemačka 769.631 1.051.818
3. Poljska 381.070
4. Holandija 262.367
5. Francuska 260.117 424.660
6. kina 259.359
7. Italija 256.955
8. ujedinjeno kraljevstvo 256.109 447.919
9. Švedska 181.221
10. Koreja, Republika 166.849 272.654
Top 10 hilj. 4.856.650 USD
Ostale hilj. 3.895.589 USD
UKUPNO hilj. 8.752.239 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala (4411)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u 2020. godini iznosila je 9.724.636 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Njemačka 1.867.365 2.195.101
2. Kina 829.301
3. Poljska 674.279
4. Tajland 613.055 845.004
5. Belgija 588.065
6. Turska 488.998 738.214
7. Austrija 343.187
8. Kanada 337.052 440.405
9. Ruska Federacija 319.068 480.103
10. Čile 311.279 395.813
Top 10 hilj. 6.371.649 USD
Ostale hilj. 3.352.987 USD
UKUPNO hilj. 9.724.636 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u 2020. godini iznosila je  9.704.539 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala  u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 1.227.234 1.538.128
2. Njemačka 528.362 648.199
3. Francuska 418.998 531.149
4. ujedinjeno kraljevstvo 414.844 568.809
5. Kanada 348.370 442.897
6. Holandija 341.480
7. Italija 288.782
8. Poljska 275.148
9. Belgija 266.010
10. Saudijska Arabija 238.209
Top 10 hilj. 4.347.437 USD
Ostale hilj. 5.357.102 USD
UKUPNO hilj. 9.704.539 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi (4412)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u 2020. godini iznosila je 14.440.084 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 4.224.951
2. Indonezija 1.744.322
3. Ruska Federacija 1.154.108 1.932.788
4. Vijetnam 714.469
5. Malezija 676.281 790.346
6. Brazil 645.648 1.210.558
7. Finska 497.683
8. Kanada 368.998 520.813
9. Čile 354.601 430.611
10. Njemačka 289.003 381.490
Top 10 hilj. 10.670.064 USD
Ostale hilj. 3.770.020 USD
UKUPNO hilj. 14.440.084 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u 2020. godini iznosila je  13.724.564 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 2.936.460 4.532.823
2. Japan 1.184.011 1.574.596
3. Njemačka 816.095 1.106.011
4. Koreja, Republika 716.860 837.115
5. ujedinjeno kraljevstvo 557.280 805.979
6. Holandija 416.688
7. Kanada 368.537 624.499
8. Francuska 366.972 502.658
9. Australija 314.644 445.275
10. Meksiko 289.106
Top 10 hilj. 7.966.653 USD
Ostale hilj. 5.757.911 USD
UKUPNO hilj. 13.724.564 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča (4413)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u 2020. godini iznosila je 297.003 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Njemačka 32.220 38.807
2. Hrvatska 31.201
3. Holandija 25.811
4. Latvija 20.194 32.807
5. Poljska 20.025
6. Italija 19.683
7. Brazil 15.817 21.431
8. Bosna i Hercegovina 13.781
9. Španija 12.939 18.749
10. Kina 12.828
Top 10 hilj. 204.499 USD
Ostale hilj. 92.504 USD
UKUPNO hilj. 297.003 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Zgusnutog (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u 2020. godini iznosila je  323.493 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Zgusnutog (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Zgusnuto (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Francuska 32.239 43.074
2. Njemačka 22.949 34.915
3. Sjedinjene Američke Države 22.543 22.804
4. Holandija 20.974
5. Švicarska 15.501 18.118
6. ujedinjeno kraljevstvo 14.960 17.670
7. Malezija 14.019 30.618
8. Danska 10.683
9. Austrija 9.686
10. Italija 8.522
Top 10 hilj. 172.076 USD
Ostale hilj. 151.417 USD
UKUPNO hilj. 323.493 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Zgusnuto (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Čelik (proizvodi od čelika i željeza)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u 2020. godini iznosila je 284.963.631   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 71.062.581
2. Njemačka 28.168.096 33.864.544
3. Italija 16.492.695
4. Sjedinjene Američke Države 16.026.527 19.246.740
5. Japan 8.903.063 9.530.291
6. Poljska 8.331.429
7. Koreja, Republika 7.927.542 9.797.191
8. Holandija 7.924.480
9. Španija 7.202.647 9.363.825
10. Tajpej, kineski 7.113.998
Top 10 hilj. 179.153.058 USD
Ostale hilj. 105.810.573 USD
UKUPNO hilj. 284.963.631  USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Čelik (proizvodi od čelika i željeza)  u 2020. godini iznosila je  277.024.860 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Čelika (proizvodi od čelika i željeza) su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 35.987.330 48.000.233
2. Njemačka 22.004.498 28.611.592
3. Francuska 10.443.866 14.327.904
4. kina 9.482.074
5. Kanada 8.820.907 11.368.093
6. Ujedinjeno kraljevstvo 8.763.375 10.511.253
7. Meksiko 8.220.731
8. Holandija 7.469.100
9. Japan 6.715.394 7.668.146
10. Koreja, Republika 6.136.885 7.189.517
Top 10 hilj. 124.044.160 USD
Ostale hilj. 125.980.700 USD
UKUPNO hilj. 277.024.860 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Aluminij (76)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Aluminij u 2020. godini iznosila je 165.256.369 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Aluminij su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Aluminij u periodu 2020./2021.
RB Izvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Kina 24.597.895
2. Njemačka 14.739.713 18.830.220
3. Sjedinjene Američke Države 9.380.978 12.022.206
4. Kanada 8.342.918 12.189.503
5. Italija 6.186.283
6. Ruska Federacija 5.463.661 8.750.923
7. Indija 5.285.080
8. Francuska 4.517.924 6.189.253
9. Ujedinjeni Arapski Emirati 4.446.737
10. Holandija 4.276.464
Top 10 hilj. 87.237.653 USD
Ostale hilj. 78.018.716 USD
UKUPNO hilj. 165.256.369 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Aluminij u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Aluminija u 2020. godini iznosila je  163.437.694 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Aluminija su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Aluminij u periodu 2020./2021.
RB Uvozno tržište (top 10) 2020. godina (hilj. USD) 2021. godina (hilj. USD)
1. Sjedinjene Američke Države 19.044.666 28.704.886
2. Njemačka 14.951.223 21.255.912
3. Kina 8.142.103
4. Japan 6.550.466 9.592.440
5. Francuska 5.905.179 8.258.459
6. Meksiko 5.863.134
7. Koreja, Republika 5.755.495 8.458.660
8. Italija 5.334.503
9. Holandija 5.014.126
10. Malezija 4.825.519 3.949.972
Top 10 hilj. 81.386.414 USD
Ostale hilj. 82.051.280 USD
UKUPNO hilj. 163.437.694 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Aluminij u periodu 2017. – 2021.godina“.[/vc_column_text]

Share This