Kontrola kvaliteta meda na tržištu BiH i važeća zakonska regulativa u ovoj oblasti

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine organizovan je, po drugi put u ovoj godini, radni sastanak na temu „Kontrola kvaliteta meda na tržištu BiH i važeća zakonska regulativa“ na kojem je razgovarano o bh. pčelarstvu s osvrtom na kontrolu kvaliteta meda i njegovom uvozu, zakonskoj regulativi u ovoj oblasti i zaštiti domaće proizvodnje.

Sastanku su prisustvovali predstavnici agencija za hranu i veterinu BiH, predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, entitetskih inspektorata, te predstavnici pčelarskih saveza i udruženja BiH koji su ujedno i bili i jedni od inicijatora sastanaka.

Jedan od glavnih zaključaka koji je proizašao jeste da će se zahtijevati na ujednačenoj zakonskoj legislativi u oba entiteta, kako bi se osigurali jednaki ekonomski uslovi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te i da svaka od institucija u svojoj nadležnosti da maksimum aktivnosti, kako bi se unaprijedio pčelarski sektor u BiH.

Share This