Kontakti – proba

SABRINA TESKEREDŽIĆ
Direktorica Sektora za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 170
Fax: 033 566 176
ZIJAD SINANOVIĆ
Sektor za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 170
Fax: 033 566 176
IRNIS DELIJA
Sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH
Tel.: 033 566 178
MIHRUDIN MUJKIĆ
Načelnik odjela za dokumente u Sektoru za transport i komunikacije
Tel.: 033 566 175
HILVA PEZO
Stručni saradnik za obradu i rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje
Tel.: 033 566 178
DIJANA POLIĆ
Stručni saradnik za obradu i rješavanje zahtjeva za usklađivanje međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje
Tel.: 033 566 179

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja