Konsultacije: Prijedlog Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa za 2021. godinu

Vanjskotrgovinska/Spoljnorgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je objavljen poziv za konsultacije za Prijedlog Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa za 2021. godinu.

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (”Službeni glasnik BiH”, broj 58/12), (u daljem tekstu: ”tarifne suspenzije”).

Robe koje će se do 31.12.2021. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Odluka i prijava za konsultacije na linku: https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/109475- .