Konkurentnost zemalja ZB na tržištu EU kroz implementaciju TQM-a

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u saradnji s Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6-WB6 CIF organizovala je seminar na temu „Postizanje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana na tržištu EU kroz implementaciju TQM-a (totalno upravljanje kvalitetom)”.

Učesnicima seminara, koji je finansirala je Evropska komisija kroz projekat podrške “EU support to the WB6CIF’’, s ciljem jačanja konkurentnosti privreda Zapadnog Balkana i ispunjenja preduslova za pristupanje Evropskoj uniji, obratila se dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH koja je upoznala prisutne s edukacijama koje će VTK/STK BiH realizirati do kraja tekućeg godine, te pozvala predstavnike bh. poslovne zajednice da u njima uzmu učešće.

Predavač na edukaciji bila je mr.sci. Alma Aganović, predsjednica Asocijacije kvaliteta Bosne i Hercegovine i menadžer kvaliteta Instituta za mjeriteljstvo BiH, koja je polaznike seminara upoznala s ispravnom implementacijom kvaliteta u organizaciji, kako definirati unutarnji i vanjski kontekst, te kako smanjiti štetne učinke na poslovanje određivanjem prioriteta i upravljanjem rizikom – razmišljanje utemeljeno na riziku.