Konferencija “Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva”18.-20.03.2019.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa GlobalGPS BH d.o.o. organizuje konferenciju “Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva” koja će se održati u periodu od 18.-20.03.2019. godine u Sarajevu.

Prvog dana, 18.03.2019. godine, u Parlamentarnoj skupštini BiH održaće se plenumska konferencija uz učešće predstavnika institucija svih nivoa vlasti u BiH, diplomatskog kora, predstavnika međunarodnih institucija i organizacija, komorskog sistema, kao i privrednih subjekata. Rad konferencije biće podijeljen u panele (Digitalna transformacija transportne i logističke industrije, Humana medicina i zdravsteni sistem, IKT Industrija i infrastukturaa, IKT i energetska efikasnost, okoliš i ekologija, Državna administracija i javna uprava, Edukacija i infrastruktura, Digitalizacija komorskih sistema, Statistika i Standardi, Digitalizacija kulturne baštine i medija, Upotreba IKT radi poboljšanja sigurnosti i bezbjednosti građana, Budućnost finansijskog sektora, Mala i srednja preduzeća, Nova radna snaga, Dobro upravljanje nacionalnim resursima, Pravo i zakonodavstvo, Agro industrija i proizvodnja hrane, Arhitektura i građevina), koje će moderirati i u kojim će učestvovati predstavnici akademske zajednice, biznis sektora, javnog sektora, članovi asocijacija i udruženja, a koji će dati svoj doprinos u razmjeni iskustava i stvaranja preduvjeta za realizaciju ideje o digitalizaciji društva u cjelini.

Cilj konferencije je napraviti presjek stanja u BiH kada je u pitanju digitalizacija i iskorištenost IKT industrije, te inicirati aktivnosti koje će pokrenuti promjene u društvu. Cilj je u predviđena tri dana izložiti teme – stubove razvoja, na kojima su radili eksperti iz različitih sfera, kako bi se na što bolji način uspjelo objasniti gdje se trenutno nalazi BiH u smislu digitalizacije i informatizacije i kojim bi putem trebala ići da bi poboljšala digitalnu i informacionu infrastrukturu, kako društva, tako i države.

Takođe, cilj je objasniti da su ovo počeci, koji su nam potrebni da shvatimo u kakvom smo zaostatku u odnosu na zemlje članice Evropske unije, ali i svijeta.

”Tokom razvijanja projekta nailazili smo na probleme nepoznavanja pojma digitalizacija, te njegove percepcije u procesima na koje smo se fokusirali. Dosadašnji modus operandi funkcionirao je na štetu svakog građanina i svakog privrednog subjekta jer društvo nije imalo priliku biti upoznato sa dobrobitima digitalizacije poput finansijske uštede, vremenske uštede i recimo, generalnog oportunitetnog troška cijelog poslovnog procesa. Ukazivanjem na srž problema, u poređenju sa rješenjima, započeli smo prvi korak ovog procesa”,

Sve informacije o predstojećoj konferenciji, kao i prijavu za učešće možete izvršiti OVDJE