Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana i KfW banka potpisali ugovor o realizaciji projekta

 

 

Nakon završenih pripremnih aktivnosti i sprovedenih procedura, u Kancelariji generalnog sekretara Komorskog investicionog foruma Zapadnog u Podgorici, upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora između KfW banke i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, a vezano za realizaciju predstojećeg zajedničkog projekta. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici KfW i Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, među kojima i potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, kao i potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, predstavnici njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, te ambasadori Njemačke Robert Weber, BiH Branimir Jukić i Kosova Ylber Hysa.

Ugovor, vrijedan 25,5 miliona eura, između njemačke razvojne banke KfW i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, namijenjen je finasiranju projekata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Sredstva je odobrilo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Riječ o ugovoru od velike važnosti za cijeli region koji doprinosi izgradnji budućnosti ovog područja u saradnji sa Njemačkom. U ime KfW-a Ugovor je potpisao Christoph Tiskens, direktor KfW za jugoistočnu Evropu i Tursku. Sa 25,5 miliona eura Njemačka želi da doprinese stručnom obrazovanju na području Zapadnog Balkana. Kroz projekat će se povezati institucije stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

U okviru sastanka predstavljena su četiri glavna principa Regionalnog fonda za izazove: jačanje konkurentnosti, tehnička selekcija projekata, nezavisno upravljanje i saradnja sa glavnim zainteresovanim stranama na regionalnom nivou. Namjera je da Regionalni fond preraste u instituciju otvorenih vrata za učenje, koji će tokom vremena sarađivati sa drugim donatorima. Potpisani ugovor i predstojeći projekat, svakako će biti snažna podrška naporima u sporovođenju politika za smanjenje nezaposlenosti, posebno mladih ljudi na Zapadnom Balkanu.

Potpredsjednik Egrlić se zahvalio predstavnicima KfW-a na povjerenju koje su ukazali komorama članicama KIF-a kao partneru obzirom da se radi o jednom zaista značajnom projektu. Kako je istakao VTK BiH će u saradnji sa ostalim komorama  nastojati obezbjediti što uspješniju realizaciju projekta u Bosni i Hercegovini i regionu. Takođe je napomenuo da će Komora biti na raspolaganju privrednim subjektima i obrazovnim ustanovama da se što kvalitetnije pripreme za apliciranje kada se završi procedura izbora konsultanta projekta.

Share This