NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
                 NAGRADE VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE
                                     BOSNE I HERCEGOVINE

  • Javni poziv za Program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup EU Fondovima

    Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana 6 (KIF ZB6), poziva zainteresovane kompanije da se prijave i učestvuju u programu podrške pružanja tehničke asistencije malim i srednjim preduzećima pri apliciranju EU fondovima. Ovu aktivnost  u okviru KIF ZB6 sprovodi Privredna komora Srbije kroz projekat podrške Evropske Unije nacionalnim komorama zapadnog Balkana i

    2022-06-24
  • Održan seminar na temu „Korporativni identitet i profesionalna komunikacija“

    Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je seminar na temu „Korporativni identitet i profesionalna komunikacija“, 23.06.2022. godine. U uvodnom obraćanju prisutnim polaznicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te upoznala prisutne sa radom Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te edukacijama koje VTK/STK BiH planira realizirati u predstojećem periodu. Predavač na

    2022-06-24