Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s vrhunskim stručnjacima iz Međunarodne trgovačke komore (ICC), razvila je „Vodič za izvoz/uvoz- Globalni standardi međunarodne trgovine“ koji pruža sažeta uputstva i referentni alat za rad trgovačkih stručnjaka, kao i studenata.

Ovo temeljno, revidirano i prošireno 4. izdanje uključuje up-to-date pokrivenost ključnim temama kao što su:

• Incoterms® 2010 – Koja Incoterms® pravila su trenutno važeća, a koji su zastarjela? Koji Incoterms® se koristi za opšti prevoz i koji za pomorski saobraćaj?
• Ugovori za izvoz – Koji dokumenti se koriste za izradu i ispunjavanje izvoznih-uvoznih ugovora? Kako se ispravno koriste predračun, narudžbenica, tovarni list, akreditiv itd.?
• Rješavanje sporova i ADR – Koja je razlika između međunarodne parnice i međunarodne trgovačke arbitraže? Kako da se stranke saglase za arbitražu u skladu s ICC sudom međunarodne arbitraže (ICA)? Koji su postupci u ICA-i?
• UCP 600 – Koja pravila važe za akreditive? Šta je s akreditivima na stand by-u? Potražnja jamstva? Zašto posebna pravila važe za elektronske dokumente i elektronske akreditive?
• Međunarodni prevoz – Koje su različite vrste prevoza pružalaca usluga dostupne za izvoz- uvoz? Koja je razlika između špeditera i konsolidatora ili NVOCC? Kako se ispravno osigurava teret za maksimalnu pokrivenost?
• Međunarodni poslovni ugovori – Kako se pregovara sa međunarodnom agencijom za licenciranje, distributerstvo, franšize ili licenciranje zaštitnog znaka? Koji su ICC model ugovori? Koje biste još međunarodne poslovne ugovore trebali znati?
• E-commerce – Šta izvoznici i uvoznici trebaju znati o Internetu i e-trgovini?
• Intelektualno vlasništvo – Kako da izvoznici i uvoznici zaštite svoja prava intelektualnog vlasništva u inostranstvu?

Knjiga ICC-a „Vodič za izvoz/uvoz – Globalni standardi međunarodne trgovine“ sadrži praktična pojašnjenja sljedećih poglavlja, od kojih navodimo samo značajnija: Uvod u izvoz/uvoz; Pregled uvozno/izvoznih transakcija: dokumenti; Fokus na Incoterms 2010; Međunarodno trgovačko pravo; Model međunarodnog kupoprodajnog ugovora; Međunarodno rješavanje sporova: međunarodna arbitraža i ADR; ICC arbitraža i usluge rješavanja sporova; Uvod u međunarodno plaćanje; Fokus na dokumentovane kredite; Obezbjeđivanje međunarodnih transakcija (garancije, obveznice); ICC modeli ugovora; Međunarodni transport; E-trgovina i međunarodna trgovina; Međunarodno poslovanje i intelektualno vlasništvo; Carina i ATA karneti…

Uz naručeni primjerak knjige “Vodič za izvoz/uvoz” po cijeni od 65,00KM na poklon knjiga Incoterms® 2010-Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovačkih termina

NARUDŽBENICA

Pravila Incoterms® definišu odgovornosti kupaca i prodavaca prilikom isporuke robe na osnovu kupoprodajnih ugovora. To su mjerodavna pravila koja utvrđuju kako se cijena i rizici raspoređuju među ugovornim stranama. Incoterms pravila se redovno uvrštavaju u kupoprodajne ugovore širom svijeta i postala su dio dnevnog jezika u trgovanju.