Kipar

Službeni naziv države: Republika Cipar
Glavni grad : Nikozija
Političko uređenje: republika (predsjednički sistem)
Položaj: istočni dio Mediteranskog mora (otočna zemlja)
Službeni jezik: grčki, turski
Broj stanovnika:1.215.588 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 766.616,00 943.288,00 1.112.617,00 1.160.987,00 1.170.189,00 1.179.685,00 1.189.262,00 1.198.574,00 1.207.361,00 1.215.588,00
BND, PPP (USD) 7.689.540.344,83 13.506.318.849,86 27.327.171.218,16 26.792.329.763,94 29.204.568.460,93 31.942.782.672,06 34.023.473.250,93 35.581.766.434,64 33.110.614.092,18 35.469.319.360,44
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 13.260,00 19.460,00 32.950,00 31.610,00 34.300,00 37.160,00 39.100,00 40.340,00 37.120,00 39.410,00
BDP (USD) 5.591.130.217,67 9.985.844.486,33 25.732.432.719,08 19.842.404.304,89 20.953.442.550,37 22.870.833.709,90 25.522.671.232,88 25.758.357.774,54 24.692.095.945,17 27.719.337.670,02
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 9.641,58 14.388,35 31.023,64 23.408,34 24.605,92 26.608,88 29.334,11 29.206,08 27.681,57 30.798,48
Godišnji rast BDP – a (%) 7,40 5,97 2,01 3,38 6,45 5,85 5,69 5,28 -4,98 5,51
Bilans tekućeg računa (USD) -154.339.881,38 -488.055.775,32 -2.798.526.225,69 -83.510.340,24 -863.601.462,21 -1.134.426.374,88 -975.767.835,04 -1.466.678.601,25 -2.508.890.137,65 -2.030.686.772,63
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -2,76 -4,89 -10,88 -0,42 -4,12 -4,96 -3,82 -5,69 -10,16 -7,33
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 51,50 69,96 50,38 70,10 70,54 73,94 75,07 75,59 75,78 81,00
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 57,11 67,53 58,72 67,49 68,84 74,42 73,77 75,38 78,30 79,94
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 4,50 4,14 2,43 -2,10 -1,43 0,53 1,44 0,25 -0,64 2,45
SDI, neto priljev (USD) 126.615.461,39 854.874.285,66 31.031.904.287,22 28.960.532.080,46 8.508.203.489,42 14.406.568.776,04 -1.110.259.659,49 41.997.342.808,32 -327.244.137,04 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) .. .. 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, kemijska industrija, prehrambena industrija (mlijeko i mliječne prerađevine, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja duhanskih proizvoda), metalna i elektro industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, financijske usluge, telekomunikacije, osiguranje i građevinske usluge.

 Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Cipar na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 3,89 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Cipar, su sljedeće: brodovi, brodice, plivajuće konstrukcije (31,49 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (19,52 %); farmaceutski proizvodi (10,61 %); mliječni proizvodi, jaja, prirodni med, ... (8,15 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,27 %); esencijalna ulja i njihovi ostatci, parfemski, kozmetički i toaletni proizvodi (3,75 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (2,24 %); jestivo povrće, jestivi korjenasti proizvodi, ... (1,23 %); organske kemikalije (1,18 %); te mješoviti – neklasificirani proizvodi (1,17 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Cipar čine 16,39 % ukupnog izvoza spomenute države na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Cipar sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 10,09 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Cipar, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (18,42 %); brodovi, brodice, plutajuće konstrukcije (10,53 %); vozila – osim tračnih, ... (6,17%); električne mašine i aparati i njihovi dijelovi, ... (5,92 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearani reaktori, bojleri, dijelovi spomenutih proizvoda (5,76 %); farmaceutski proizvodi (3,88 %); zračne i svemirske letjelice i njihovi dijelovi (2,81 %); plastika i proizvodi od plastike (2,57 %); željezo i čelik (2,32 %); te namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (1,98 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Cipar čine 39,64 % ukupnog uvoza sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Cipar je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima, ispod, izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • WTO;
 • OSCE;
 • MMF;
 • Vijeće Evrope;
 • Evropska unija;

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Cipar ( ovdje ).

Internet domain:             .cy

Telefonski kod:                + 357

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 150 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Cipar

Standardna stopa PDV – a u Republici Cipar iznosi 19 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od 9 %, 5 % ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

 

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Cipar: link

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Cipar

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)5.119.497,091.411.766,891.731.557,672.725.957,19438.365,74
UVOZ (KM)3.575.377,612.276.248,143.480.910,634.145.727,37384.850,57
OBIM (KM)8.694.874,703.688.015,035.212.468,306.871.684,56823.216,31
SALDO (KM)1.544.119,48-864.481,25-1.749.352,96-1.419.770,1853.515,17
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)143,1962,0249,7465,75113,91

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine na Cipar, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2202Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili arom50,66%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 912,32%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi8,83%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral7,59%
3923Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od plastičnih masa; čepovi, poklopci, zaklopci i ostali za6,43%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj3,64%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 3,05%
8542Elektronički integrirani krugovi:1,96%
2309Preparati koji se koriste za prehranu životinja:1,90%
6401Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase, čiji gornji 1,35%
Ostali2,27%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine sa Cipra, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
8704Motorna vozila za prijevoz robe:32,03%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.030,73%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari16,70%
3808Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sr6,71%
9405Lampe i druga svjetleca tijela, ukljucujuci reflek2,45%
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral2,38%
3402Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pra1,94%
2922Amino-jedinjenja s kisikovom grupom:1,66%
2939Biljni alkaloidi, prirodni ili dobiveni sintezom, i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati:1,24%
2917Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogendi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni,1,19%
Ostali2,97%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Cipar u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07