Kipar

Službeni naziv države: Republika Cipar
Glavni grad : Nikozija
Političko uređenje: republika (predsjednički sistem)
Položaj: istočni dio Mediteranskog mora (otočna zemlja)
Službeni jezik: grčki, turski
Broj stanovnika:1.215.588 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 766.616,00 943.288,00 1.112.617,00 1.160.987,00 1.170.189,00 1.179.685,00 1.189.262,00 1.198.574,00 1.207.361,00 1.215.588,00
BND, PPP (USD) 7.689.540.344,83 13.506.318.849,86 27.327.171.218,16 26.792.329.763,94 29.204.568.460,93 31.942.782.672,06 34.023.473.250,93 35.581.766.434,64 33.110.614.092,18 35.469.319.360,44
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 13.260,00 19.460,00 32.950,00 31.610,00 34.300,00 37.160,00 39.100,00 40.340,00 37.120,00 39.410,00
BDP (USD) 5.591.130.217,67 9.985.844.486,33 25.732.432.719,08 19.842.404.304,89 20.953.442.550,37 22.870.833.709,90 25.522.671.232,88 25.758.357.774,54 24.692.095.945,17 27.719.337.670,02
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 9.641,58 14.388,35 31.023,64 23.408,34 24.605,92 26.608,88 29.334,11 29.206,08 27.681,57 30.798,48
Godišnji rast BDP – a (%) 7,40 5,97 2,01 3,38 6,45 5,85 5,69 5,28 -4,98 5,51
Bilans tekućeg računa (USD) -154.339.881,38 -488.055.775,32 -2.798.526.225,69 -83.510.340,24 -863.601.462,21 -1.134.426.374,88 -975.767.835,04 -1.466.678.601,25 -2.508.890.137,65 -2.030.686.772,63
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -2,76 -4,89 -10,88 -0,42 -4,12 -4,96 -3,82 -5,69 -10,16 -7,33
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 51,50 69,96 50,38 70,10 70,54 73,94 75,07 75,59 75,78 81,00
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 57,11 67,53 58,72 67,49 68,84 74,42 73,77 75,38 78,30 79,94
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 4,50 4,14 2,43 -2,10 -1,43 0,53 1,44 0,25 -0,64 2,45
SDI, neto priljev (USD) 126.615.461,39 854.874.285,66 31.031.904.287,22 28.960.532.080,46 8.508.203.489,42 14.406.568.776,04 -1.110.259.659,49 41.997.342.808,32 -327.244.137,04 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) .. .. 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.

Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, kemijska industrija, prehrambena industrija (mlijeko i mliječne prerađevine, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja duhanskih proizvoda), metalna i elektro industrija.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, financijske usluge, telekomunikacije, osiguranje i građevinske usluge.

 Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Cipar na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 3,89 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Cipar, su sljedeće: brodovi, brodice, plivajuće konstrukcije (31,49 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (19,52 %); farmaceutski proizvodi (10,61 %); mliječni proizvodi, jaja, prirodni med, ... (8,15 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,27 %); esencijalna ulja i njihovi ostatci, parfemski, kozmetički i toaletni proizvodi (3,75 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (2,24 %); jestivo povrće, jestivi korjenasti proizvodi, ... (1,23 %); organske kemikalije (1,18 %); te mješoviti – neklasificirani proizvodi (1,17 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Cipar čine 16,39 % ukupnog izvoza spomenute države na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Cipar sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 10,09 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Cipar, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (18,42 %); brodovi, brodice, plutajuće konstrukcije (10,53 %); vozila – osim tračnih, ... (6,17%); električne mašine i aparati i njihovi dijelovi, ... (5,92 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearani reaktori, bojleri, dijelovi spomenutih proizvoda (5,76 %); farmaceutski proizvodi (3,88 %); zračne i svemirske letjelice i njihovi dijelovi (2,81 %); plastika i proizvodi od plastike (2,57 %); željezo i čelik (2,32 %); te namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (1,98 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Cipar čine 39,64 % ukupnog uvoza sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Cipar je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima, ispod, izdvajamo samo neke:

 • UN;
 • WTO;
 • OSCE;
 • MMF;
 • Vijeće Evrope;
 • Evropska unija;

Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Cipar ( ovdje ).

Internet domain:             .cy

Telefonski kod:                + 357

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 150 partnera na svjetskom tržištu.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Cipar

Standardna stopa PDV – a u Republici Cipar iznosi 19 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od 9 %, 5 % ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

 

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Cipar: link

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Cipar

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA CIPROM 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 34.581.380,76 10.829.674,13 6.156.348,60 8.694.874,70 3.688.015,03 5.212.468,30
2.) IZVOZ 16.073.162,70 5.044.127,31 2.766.213,74 5.119.497,09 1.411.766,89 1.731.557,67
3.) UVOZ 18.508.218,06 5.785.546,82 3.390.134,86 3.575.377,61 2.276.248,14 3.480.910,63
4.) SALDO: -2.435.055,36 -741.419,51 -623.921,12 1.544.119,48 -864.481,25 -1.749.352,96
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 86,84 87,18 81,60 143,19 62,02 49,74

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine na Cipar, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine na Cipar
2202 Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, … 1.056.899,28 61,04%
3923 Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od … 200.854,02 11,60%
2710 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … 110.700,37 6,39%
3901 Polimeri etilena, u primarnim oblicima: … 95.193,14 5,50%
0811 Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … 95.129,91 5,49%
7308 Konstrukcije … 58.546,52 3,38%
2309 Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … 51.159,54 2,95%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 33.199,39 1,92%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 12.386,63 0,72%
9504 Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, … 10.279,15 0,59%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH na Cipar 1.724.347,95 99,58%
Ostali 7.210,05 0,42%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine sa Cipra, 2021. godina

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine sa Cipra
8704 Motorna vozila za prijevoz robe: … 1.291.283,54 37,10%
3004 Lijekovi … 843.837,45 24,24%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 681.206,83 19,57%
3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, … 171.406,38 4,92%
3105 Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže dva ili … 75.813,36 2,18%
1209 Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se koriste za … 69.363,99 1,99%
2933 Heterociklička jedinjenja samo sa jednim ili više … 68.538,34 1,97%
9405 Lampe i druga svjetleca tijela, ukljucujuci … 65.350,79 1,88%
2935 Sulfonamidi 51.860,21 1,49%
2939 Biljni alkaloidi, prirodni ili dobiveni sintezom, … 45.717,17 1,31%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH sa Cipra 3.364.378,06 96,65%
Ostali 116.532,94 3,35%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Cipar u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06