Kina

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Narodna Republika Kina
Položaj: istočna i jugoistočna Azija
Glavni grad: Peking
Službeni jezik: kineski
Političko uređenje: socijalistička narodna republika
Površina ukupno: 9.598.050 km²
Stanovništvo: 1.412.360.000 (podatak iz 2021.)
Valuta: Renminbi (RMB = narodni novac) ili yuan (CNY).

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990- 2021):

P

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
PREDMET ANALIZE GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 1.135.185.000,00 1.262.645.000,00 1.337.705.000,00 1.379.860.000,00 1.387.790.000,00 1.396.215.000,00 1.402.760.000,00 1.407.745.000,00 1.411.100.000,00 1.412.360.000,00
BND, PPP (USD) 1.114.092.362.966,43 3.683.441.693.969,14 12.380.164.949.406,00 17.796.747.505.545,60 18.712.096.136.720,30 19.887.033.884.256,70 21.736.535.504.587,00 23.441.908.826.406,90 24.255.795.539.863,40 27.312.548.291.585,80
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 980,00 2.880,00 9.220,00 12.840,00 13.420,00 14.220,00 15.430,00 16.610,00 17.070,00 19.170,00
BDP (USD) 360.857.912.565,97 1.211.346.869.600,41 6.087.163.874.510,73 11.061.553.079.871,50 11.233.276.536.744,70 12.310.409.370.894,20 13.894.817.549.380,30 14.279.937.500.608,00 14.687.673.892.882,00 17.734.062.645.371,40
BDP po glavi stanovnika (USD) 317,88 959,37 4.550,45 8.016,43 8.094,36 8.816,99 9.905,34 10.143,84 10.408,67 12.556,33
Rast BDP (godišnji) % 3,92 8,49 10,64 7,04 6,85 6,95 6,75 5,95 2,24 8,11
Bilans tekućeg računa (USD) 11.997.000.000,00 20.518.382.000,00 237.810.389.607,96 293.022.317.035,55 191.337.035.941,99 188.676.126.121,16 24.130.909.184,50 102.909.876.008,39 248.835.643.936,04 317.300.990.626,93
Bilans tekućeg računa (% BDP) 3,32 1,69 3,91 2,65 1,70 1,53 0,17 0,72 1,69 1,79
Izvoz roba i usluga (% BDP) 12,45 20,89 27,19 21,35 19,58 19,69 19,11 18,41 18,54 20,01
Uvoz roba i usluga (% BDP) 9,75 18,52 23,53 18,11 17,31 17,94 18,45 17,48 16,05 17,42
Inflacija (godišnja) % 3,05 0,35 3,18 1,44 2,00 1,59 2,07 2,90 2,42 0,98
SDI (USD) 3.487.000.000,00 42.095.300.000,00 243.703.434.558,18 242.489.331.627,40 174.749.584.584,05 166.083.755.721,65 235.365.050.036,34 187.169.822.364,76 253.095.616.058,58 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. .. 31,30 28,90 24,90 8,50 8,50 .. ..

Najznačajnije industrijske grane 2021.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
• Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, proizvodnja krmnih sorti i industrijskih bilja), šumarstvo, peradarstvo, stočarstvo i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, brodogradnja, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, metalna industrija, industrija naoružanja, industrija građevinskog materijala, elektro – industrija, mašinska industrija, auto i avio  industrija, te tekstilna industrija i sl.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, trgovina, građevinarstvo, turizam, financije, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2021

0

Ukupno: 3.362 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Kine: električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, ... (26,74 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ... (16,29 %); namještaj, nosači madraca, madraci, nadmadraci, ... (4,15 %); plastika i proizvodi od plastike (3,9 %); vozila – osim tračnih, ... (3,57 %); igračke, igrice i sportski rekviziti, ... (3,03 %); optički, fotografski, kinematografski, ... uređaji ... (2,9 %); proizvodi od željeza i čelika (2,84 %); odjevni predmeti (2,57 %); te organske kemikalije (2,46 %).
Ostale grupe proizvoda čine (31,55 %) ukupnog izvoza Narodne Republike Kine u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2021

0

Ukupno: 2.676 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Narodne Republike Kine: električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, ... (24,99 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (14,72 %); rude, kamen, ... (10,19 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ... (8,64 %); optički, fotografski, kinematografski, ... uređaji, ... (4,08 %); vozila – osim tračnih, ... (3,23 %); plastika i proizvodi od plastike (3,1 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago kamenje i plemeniti metali, ... (2,89 %); bakar i proizvodi od bakra (2,47 %); te organske kemikalije (2,25 %).
Ostale grupe proizvoda čine (23,44 %) ukupnog uvoza Narodne Republike Kine u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Narodna Republika Kina je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo slijedeće:

APEC, ASEAN (partner za dijalog), FAO, G‐20, G‐24 (posmatrač), G-5, G‐77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, te Vijeće sigurnosti UN – a (trajno).

Internet domain: .cn
Telefonski kod: +86

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Narodne Republike Kine, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 175 kineskih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Narodnu Republiku Kinu, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 150 kineskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Narodnoj Republici Kini

U NR Kini postoji 18 različitih vrsta poreza koji se dijele u tri skupine:

 • Porezi na robe i usluge (PDV, akcize, carine, …)
 • Porezi na dohodak (porezi na dohodak poduzeća i ličnih primanja)
 • Porezi na imovinu i korištenje prava

Standarda stopa PDV-a

Standardna stopa PDV – a iznosi 16 %, stopa od 10 % primjenjuje se na poljoprivredne  proizvode, dok je stopa od 6 % u primjeni na ostale usluge.

Na izvoz roba i usluga u primjeni je nulta stopa PDV- a (0 %).

Porez na dohodak poduzeća iznosi 68 %, dok je porez na lična primanja 45 %.

Izvor:       FITA, State Taxation Administration of PR China

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 7,56 %;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN, iznosi 9,25 %;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 6,97 %.

Više informacija o carinskim stopama u primjeni na proizvode koji se izvoze iz Bosne i Hercegovine u Narodnu Republiku Kinu, možete pogledati na LINK –  u.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

ITC (Market Access Map)

Uvozne procedure

U cilju skraćivanja vremena za provedbu carinske procedure, kompanije koje izvoze u Kinu mogu (u slučajevima gdje su jasno definirani opis, specifikacija i količina uvezene robe) najaviti uvoz carinskim vlastima unaprijed, te shodno tome prezentirati dokumente:

 • nakon što je roba otpremljena
 • prije nego roba stigne
 • u roku od 3 dana nakon pristizanja robe u zonu carinske kontrole

Carinski službenici će robu po dolasku direktno pregledati i istu pustiti u daljnju proceduru.

Deklaraciju je moguće popuniti na web-stranici carine uz navođenje mjesta dolaska robe i ostalih podataka vezanih za carinu. Kada carinska ispostava analizira podatke, priznanicu šalje izvozniku, kako bi isti mogao završiti cargo aranžman. Carina se plaća putem bankovnog  transfera.

Carinski dokumenti razlikuju se zavisno od proizvoda, pa shodno tome postoje standardni dokumenti koji prate svaku vrstu robu: teretnica, faktura, pakirna lista, carinska deklaracija, polica osiguranja, prodajni ugovor, certifikat inspekcije AQSIQ (General Administration of the PRC for Quality Supervision, Inspection, and Quarantine) ili druga dozvola koja se odnosi na potvrdu kvaliteta ili sigurnosti.

Svi izvoznici prehrambenih proizvoda u NR Kinu moraju biti registrirani kod AQSIQ.

Uzorci i reklamni materijali koji se uvoze u Kinu, također moraju biti prijavljeni carini bez obzira da li su gratis ili ne, te će na iste biti obračunata carina prema odgovarajućem HS kodu. Izuzeci od ovog pravila primjenjuju se samo u posebnim slučajevima.

Izvor:       FITA, General Administration of Customs PR China

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Narodnom Republikom Kinom

POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
Konvertibilna marka: KM PERIOD GODINA
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
1.) UKUPNO: 2.722.616.649,20 463.042.894,91 553.963.258,20 570.474.956,01 516.906.633,29 618.228.906,79
2.) IZVOZ: 168.361.709,51 38.300.803,09 36.982.209,85 30.164.324,69 26.407.400,12 36.506.971,76
3.) UVOZ: 2.554.254.939,69 424.742.091,82 516.981.048,35 540.310.631,32 490.499.233,17 581.721.935,03
4.) SALDO: -2.385.893.230,18 -386.441.288,73 -479.998.838,50 -510.146.306,63 -464.091.833,05 -545.214.963,27
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 6,59 9,02 7,15 5,58 5,38 6,28

 Izvor:                       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Narodnu Republiku Kinu, 2021. 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u NR Kinu, 2021.
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … 44,87%
4403 Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno 27,37%
7907 Ostali proizvodi od cinka 10,74%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 4,11%
2516 Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za … 3,00%
2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili … 2,42%
7602 Otpaci i ostaci od aluminijuma 1,72%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 0,66%
4408 Listovi furnira i listovi za šperploče … 0,65%
2204 Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; … 0,54%
  Ostali 3,92%

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Narodne Republike Kine, 2021. 

Tarifni broj Opis tarifnog broja Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz NR Kine, 2021.
7210 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … 9,87%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 2,90%
9503 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za … 2,77%
3002 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za … 2,65%
9405 Lampe i druga svjetleća tijela, uključujući … 2,10%
6406 Dijelovi obuće … 1,97%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 1,84%
5407 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući … 1,83%
6402 Ostala obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … 1,61%
8517 Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi … 1,44%
  Ostali 71,02%

 Izvor:                       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Informacija o potpisanim sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Narodnom Republikom Kinom, detaljnije informacije (sporazumi i drugi akti i propisi) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 Vizni režim

Državljani Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine, koji žele ući i boraviti na teritoriji NR Kine ili Bosne i Hercegovine u periodu do 90 dana, više informacija mogu zatražiti od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ili Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini.

Kontakte i detaljnjije upute možete naći u nastavku teksta (ispod).

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06