Kina

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Narodna Republika Kina
Položaj: istočna i jugoistočna Azija
Glavni grad: Peking
Službeni jezik: kineski
Političko uređenje: socijalistička narodna republika
Površina ukupno: 9.598.050 km²
Stanovništvo: 1.412.360.000 (podatak iz 2021.)
Valuta: Renminbi (RMB = narodni novac) ili yuan (CNY).

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990- 2021):

P

MAKROEKONOMSKI POKAZATELJ VREMENSKI OKVIR
PREDMET ANALIZE GODINA
POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 1.135.185.000,00 1.262.645.000,00 1.337.705.000,00 1.379.860.000,00 1.387.790.000,00 1.396.215.000,00 1.402.760.000,00 1.407.745.000,00 1.411.100.000,00 1.412.360.000,00
BND, PPP (USD) 1.114.092.362.966,43 3.683.441.693.969,14 12.380.164.949.406,00 17.796.747.505.545,60 18.712.096.136.720,30 19.887.033.884.256,70 21.736.535.504.587,00 23.441.908.826.406,90 24.255.795.539.863,40 27.312.548.291.585,80
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 980,00 2.880,00 9.220,00 12.840,00 13.420,00 14.220,00 15.430,00 16.610,00 17.070,00 19.170,00
BDP (USD) 360.857.912.565,97 1.211.346.869.600,41 6.087.163.874.510,73 11.061.553.079.871,50 11.233.276.536.744,70 12.310.409.370.894,20 13.894.817.549.380,30 14.279.937.500.608,00 14.687.673.892.882,00 17.734.062.645.371,40
BDP po glavi stanovnika (USD) 317,88 959,37 4.550,45 8.016,43 8.094,36 8.816,99 9.905,34 10.143,84 10.408,67 12.556,33
Rast BDP (godišnji) % 3,92 8,49 10,64 7,04 6,85 6,95 6,75 5,95 2,24 8,11
Bilans tekućeg računa (USD) 11.997.000.000,00 20.518.382.000,00 237.810.389.607,96 293.022.317.035,55 191.337.035.941,99 188.676.126.121,16 24.130.909.184,50 102.909.876.008,39 248.835.643.936,04 317.300.990.626,93
Bilans tekućeg računa (% BDP) 3,32 1,69 3,91 2,65 1,70 1,53 0,17 0,72 1,69 1,79
Izvoz roba i usluga (% BDP) 12,45 20,89 27,19 21,35 19,58 19,69 19,11 18,41 18,54 20,01
Uvoz roba i usluga (% BDP) 9,75 18,52 23,53 18,11 17,31 17,94 18,45 17,48 16,05 17,42
Inflacija (godišnja) % 3,05 0,35 3,18 1,44 2,00 1,59 2,07 2,90 2,42 0,98
SDI (USD) 3.487.000.000,00 42.095.300.000,00 243.703.434.558,18 242.489.331.627,40 174.749.584.584,05 166.083.755.721,65 235.365.050.036,34 187.169.822.364,76 253.095.616.058,58 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) .. .. .. 31,30 28,90 24,90 8,50 8,50 .. ..

Najznačajnije industrijske grane 2021.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
• Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, proizvodnja krmnih sorti i industrijskih bilja), šumarstvo, peradarstvo, stočarstvo i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, brodogradnja, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, drvna industrija, metalna industrija, industrija naoružanja, industrija građevinskog materijala, elektro – industrija, mašinska industrija, auto i avio  industrija, te tekstilna industrija i sl.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, trgovina, građevinarstvo, turizam, financije, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2021

0

Ukupno: 3.362 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Kine: električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, ... (26,74 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ... (16,29 %); namještaj, nosači madraca, madraci, nadmadraci, ... (4,15 %); plastika i proizvodi od plastike (3,9 %); vozila – osim tračnih, ... (3,57 %); igračke, igrice i sportski rekviziti, ... (3,03 %); optički, fotografski, kinematografski, ... uređaji ... (2,9 %); proizvodi od željeza i čelika (2,84 %); odjevni predmeti (2,57 %); te organske kemikalije (2,46 %).
Ostale grupe proizvoda čine (31,55 %) ukupnog izvoza Narodne Republike Kine u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2021

0

Ukupno: 2.676 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Narodne Republike Kine: električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, ... (24,99 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (14,72 %); rude, kamen, ... (10,19 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ... (8,64 %); optički, fotografski, kinematografski, ... uređaji, ... (4,08 %); vozila – osim tračnih, ... (3,23 %); plastika i proizvodi od plastike (3,1 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago kamenje i plemeniti metali, ... (2,89 %); bakar i proizvodi od bakra (2,47 %); te organske kemikalije (2,25 %).
Ostale grupe proizvoda čine (23,44 %) ukupnog uvoza Narodne Republike Kine u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Narodna Republika Kina je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo slijedeće:

APEC, ASEAN (partner za dijalog), FAO, G‐20, G‐24 (posmatrač), G-5, G‐77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, te Vijeće sigurnosti UN – a (trajno).

Internet domain: .cn
Telefonski kod: +86

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Narodne Republike Kine, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 175 kineskih partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Narodnu Republiku Kinu, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 150 kineskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Narodnoj Republici Kini

U NR Kini postoji 18 različitih vrsta poreza koji se dijele u tri skupine:

 • Porezi na robe i usluge (PDV, akcize, carine, …)
 • Porezi na dohodak (porezi na dohodak poduzeća i ličnih primanja)
 • Porezi na imovinu i korištenje prava

Standarda stopa PDV-a

Standardna stopa PDV – a iznosi 16 %, stopa od 10 % primjenjuje se na poljoprivredne  proizvode, dok je stopa od 6 % u primjeni na ostale usluge.

Na izvoz roba i usluga u primjeni je nulta stopa PDV- a (0 %).

Porez na dohodak poduzeća iznosi 68 %, dok je porez na lična primanja 45 %.

Izvor:       FITA, State Taxation Administration of PR China

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 7,56 %;

Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN, iznosi 9,25 %;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 6,97 %.

Više informacija o carinskim stopama u primjeni na proizvode koji se izvoze iz Bosne i Hercegovine u Narodnu Republiku Kinu, možete pogledati na LINK –  u.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

ITC (Market Access Map)

Uvozne procedure

U cilju skraćivanja vremena za provedbu carinske procedure, kompanije koje izvoze u Kinu mogu (u slučajevima gdje su jasno definirani opis, specifikacija i količina uvezene robe) najaviti uvoz carinskim vlastima unaprijed, te shodno tome prezentirati dokumente:

 • nakon što je roba otpremljena
 • prije nego roba stigne
 • u roku od 3 dana nakon pristizanja robe u zonu carinske kontrole

Carinski službenici će robu po dolasku direktno pregledati i istu pustiti u daljnju proceduru.

Deklaraciju je moguće popuniti na web-stranici carine uz navođenje mjesta dolaska robe i ostalih podataka vezanih za carinu. Kada carinska ispostava analizira podatke, priznanicu šalje izvozniku, kako bi isti mogao završiti cargo aranžman. Carina se plaća putem bankovnog  transfera.

Carinski dokumenti razlikuju se zavisno od proizvoda, pa shodno tome postoje standardni dokumenti koji prate svaku vrstu robu: teretnica, faktura, pakirna lista, carinska deklaracija, polica osiguranja, prodajni ugovor, certifikat inspekcije AQSIQ (General Administration of the PRC for Quality Supervision, Inspection, and Quarantine) ili druga dozvola koja se odnosi na potvrdu kvaliteta ili sigurnosti.

Svi izvoznici prehrambenih proizvoda u NR Kinu moraju biti registrirani kod AQSIQ.

Uzorci i reklamni materijali koji se uvoze u Kinu, također moraju biti prijavljeni carini bez obzira da li su gratis ili ne, te će na iste biti obračunata carina prema odgovarajućem HS kodu. Izuzeci od ovog pravila primjenjuju se samo u posebnim slučajevima.

Izvor:       FITA, General Administration of Customs PR China

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Narodnom Republikom Kinom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)30.164.324,6926.407.400,1236.506.971,7638.247.012,648.902.746,30
UVOZ (KM)540.310.631,32490.499.233,17581.721.935,03900.607.310,32197.108.601,79
OBIM (KM)570.474.956,01516.906.633,29618.228.906,79938.854.322,96206.011.348,09
SALDO (KM)-510.146.306,63-464.091.833,05-545.214.963,27-862.360.297,68-188.205.855,49
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)5,585,386,284,254,52

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Narodnu Republiku Kinu, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4403Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (učetvoreno), uključujući i okorano drvo (sa skinutom ko39,64%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 33,66%
7907Ostali proizvodi od cinka7,29%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 94,25%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:2,94%
2516Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike ili građevine i drugo, uključujući gr2,51%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili1,19%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:1,19%
2830Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:1,07%
4408Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni 0,97%
Ostali5,29%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Narodne Republike Kine, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7210Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p12,91%
8502Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori):7,99%
8541Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi; foto-osjetljivi poluvodički elementi, uključuju3,83%
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica):2,07%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi1,98%
8415Uređaji za klimatizaciju, sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature1,86%
9503Ostale igracke; umanjeni modeli i slicni modeli za1,79%
6406Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs1,72%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi1,64%
9506Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući1,62%
Ostali62,59%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Informacija o potpisanim sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Narodnom Republikom Kinom, detaljnije informacije (sporazumi i drugi akti i propisi) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 Vizni režim

Državljani Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine, koji žele ući i boraviti na teritoriji NR Kine ili Bosne i Hercegovine u periodu do 90 dana, više informacija mogu zatražiti od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ili Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini.

Kontakte i detaljnjije upute možete naći u nastavku teksta (ispod).

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07