KIF ZB6 – Otvoren poziv za regionalno takmičenje

Povodom pet godina od uspostavljanja Zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, uz podršku Evropske komisije, objavljuje Otvoreni poziv za učešće na regionalnom takmičenju za kompanije iz regiona ZB6.

Zainteresovane kompanije se mogu prijaviti za nagrade iz sljedećih kategorija:

1. Vodeći investitor u regionu Zapadnog Balkana – (1 nagrada)
2. Kompanija s najvećim rastom izvoza u regionu za 2022. godinu (6 nagrada – 1 po ekonomiji)
3. Šampion zaštite životne sredine na Zapadnom Balkanu (6 nagrada – 1 po ekonomiji)
4. Šampion u oblasti digitalizacije na Zapadnom Balkanu (6 nagrada – 1 po ekonomiji)
5. Uspješan dobavljač u regionalnom lancu (1 nagrada)
6. Najinovativnija kompanija na Zapadnom Balkanu (1 nagrada)

Kriterijumi

1. Za kategoriju „Vodeći investitor u regionu Zapadnog Balkana“, kao dokaz će se koristitiportfolio ili izjave kompanije u slobodnoj formi koje uključuju ukupan iznos investicija u pojedinoj ekonomiji Zapadnog Balkana (navođenje jedne po jedne). U obzir će se uzeti samo investicije ostvarene u posljednjih pet godina. Ulaganja u više od jedne od ekonomija ZB6 će se smatrati prednošću.
2. Za kategoriju „Kompanije sa najvećim rastom izvoza u regionu za 2022. godinu“, potrebno je da kompanije dostave portfolio/izjavu u slobodnoj formi o svom izvozu, vrijednosti i rastu u ekonomijama Zapadnog Balkana (navodeći jednu po jednu) upoređujući 2021. sa 2022. godinom.
3. U kategoriji „Šampion u zaštiti životne sredine na Zapadnom Balkanu“ u obzir će se uzeti kompanije koje su dale najveći doprinos u oblasti zaštite životne sredine u posljednje tri godine (2020, 2021, 2022.), kao i postignuća u implementaciji ciljeva „Zelene agende“. Kompanije trebaju dostaviti portfolio/izjavu u slobodnoj formi sa informacijama/dokumentima vezanim za tematiku.
4. U kategoriji „Šampion u oblasti digitalizacije“ u obzir će se uzeti kompanije koje su najviše digitalizirale svoje poslovanje u posljednjih pet godina, odnosno kompanije koje su uvele nova digitalna rješenja, digitalne alate koji su poboljšali efikasnost i kvalitet proizvoda/ usluge. Kompanije trebaju dostaviti portfolio/izjavu u slobodnoj formi sa informacijama/dokumentima vezanim za tematiku
5. Za kategoriju „Uspešan dobavljač u regionalnom lancu“, kompanije trebaju dostaviti portfolio/izjavu u slobodnoj formi sa informacijama/dokumentima vezanim za tematiku. Aplikacija treba sadržavati opis procesa industrijske proizvodnje, broj trgovinskih partnera iz ekonomija Zapadnog Balkana, broj ugovora i njihova vrijednost (u posljednje dvije godine)
6. Za kategoriju „Najinovativnija proizvodna kompanija na Zapadnom Balkanu“, biće uzete u obzir inovacije koje su kompanije uvele u posljednjih pet godina, odnosno proces razvoja i komercijalizacije inovativnog proizvoda u zemljama Zapadnog Balkana. Kao dokaz potrebno je priložiti portfolio koji uključuje informacije o obimu ulaganja u istraživanje novog proizvoda, kao i kratak opis procesa razvoja proizvoda do razvoja finalnog proizvoda, te u kojim ekonomijama je taj proizvod već prisutan (maks. 300 riječi).

Uslov je da kandidati budu registrovani u jednoj od šest ekonomija Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Republici Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Komisija sastavljena od po jednog predstavnika svake od privrednih komora članica Komorskog investicionog foruma i predstavnika KIF Sekretarijata, razmotriće sve prijave i izvršiti selekciju nagrađenih kompanija u datim kategorijama (ukupno 21).

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2023. godine do 16 sati.

Open call for WB 6 companies to apply for Regional competition, invitation

Link za prijavu